ISSN 2228-1975
Search

Ilmus Luterliku Maailmaliidu uus väljaanne „Pühakirja transformatiivne lugemine: kristlased ja moslemid dialoogis”

Foto: LML

Uues väljaandes „Pühakirja transformatiivne lugemine: kristlased ja moslemid dialoogis” annab Luterlik Maailmaliit (LML) sissevaate pühade kirjutiste tõlgendamise valdkonda kristluses ja muhameedluses.

Vastandumistest, vihakõnedest ja ekstremismist vaevatud kogukondade keskel annavad selle kogumiku artiklid tunnistust dialoogist tänases maailmas toimuva, mõtestatud ja vastutustundliku pühakirjade interpreteerimise üle religioossete kogukondade sees ja nende vahel. Muuhulgas peegeldavad artiklid seda, kuidas religioossed kogukonnad tulevad toime nende oma pühade kirjutiste tekstikohtadega, mis lubavad vägivalda või isegi õigustavad seda.

Publikatsioon on jaotatud kolmeks osaks. Esimene osa uurib tõlgendusvõimalusi, mis tekivad, kui teiste religioossete kogukondade tekstitõlgendused ja teised religioossed tekstid on tõlgendamisse kaasatud. Teine osa keskendub Koraani ja kolmas Piibli transformatiivsele lugemisele.

„Esseed aitavad kaasa jätkuvale Pühakirja eksegeesile, pakkudes tõlgendusi, mis võtavad arvesse hermeneutika diskursusest ja religioonidevahelisest dialoogist pärinevad vaateid,“ kirjutab Simone Sinn väljaande sissejuhatuses.

„Transformatiivne lugemine ei ole pühade kirjutiste lugemine ja tõlgendamine ainult teksti sisu intellektuaalse rekonstrueerimise või olemasolevasse traditsiooni sisse sukeldumise kaudu, see on lugemine, mille tulemusel tekib muudatus, mis avab uusi võimalusi tunnetada Jumalat ja iseennast ja maailmas olemas olemist,“ lisab ta.

Raamatus ilmuvaid esseesid esitleti esmakordselt 2016. aastal toimunud rahvusvahelisel kristlaste ja moslemite konverentsil, mille organiseeris LML koostöös Norra Oslo Ülikooli teoloogia teaduskonna  ja Saksamaa Münsteri Ülikooli Islami teoloogia keskusega.

Kogumiku „Pühakirja transformatiivne lugemine: kristlased ja moslemid dialoogis” on ühiselt toimetanud Simone Sinn, kes on LML-i avaliku teoloogia ja religioonidevaheliste suhete uurimissekretär, doktor Dina El Omari, kes on järeldoktorina Saksamaa Münsteri Ülikooli islami teoloogia teadur, ja Anne Hege Grung, kes on Norra Oslo Ülikooli praktilise teoloogia dotsent.

Inglisekeelne väljaanne on allalaadimiseks kättesaadav LML-i veebilehel. Kogumik ilmub saksa keeles järgmise aasta alguses.

 

Allikas: LML

Soovitatud:

English