ISSN 2228-1975
Search

See meie haridus (nr 49/ 16.11.2012)

Foto: Anu Põldsam

 

Tänases Kirik & Teoloogia numbris on kaks teemat: minu Jeruusalemm ja meie haridus, mis suurepärasel kombel saavad kokku ülal, Jeruusalemmas võetud fotol. Pühas linnas mõnda aega elanud Tartu Ülikooli judaistika teadur Anu Põldsam kirjutab oma artiklis Jeruusalemmast nii, nagu ta seda päevast päeva koges. Linna ja sabati impressioonidega vaheldub aga hulk informatsiooni kaasaegse Iisraeli ühiskonna kohta. Maailmas polegi vist teist ühiskonda, mis oleks nii homogeenne ja heterogeenne ühteaegu. Nii religioosne ja nii ilmalik ühteaegu. Toimetusel on hea meel, et autor oli valmis oma teadmisi ja kogemusi meie lugejatele vahendama.

Meie teine teema on teoloogiline kõrgharidus. Kaks nädalat tagasi avaldasime Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari juhi Meeli Tankleri ning Tartu Ülikooli usuteaduskonna dotsendi Urmas Nõmmiku arvamuslood teoloogilise erakõrghariduse väljakutsetest. Tänase numbriga saab toimetuse plaan haarata autoreid kõikidest teoloogilise kõrghariduse andjatest koolidest lõplikult teoks. Arvamuslugusid on viis.

EELK Usuteaduse Instituudi rektori Ove Sanderi arvamuslugu keskendub õpilaste ja õpetajate ning nende omavahelise suhte ja kirikliku suhte küsimustele.

Usuteaduse Instituudiga parajasti ühineva Tartu Teoloogia Akadeemia õppeprorektor Siimon Haamer lähtub eeldusest, et teoloogiline erakõrgharidus on vajalik ustavate Jumala Sõna jagajate koolitamise kindlustamiseks, ent see ei jää ellu killustatult. Nii põhjendab ta ka kahe erakõrgkooli ühinemist, vaieldamatult suurimat muutust viimase aastakümne teoloogilise erakõrghariduse maastikul.

Tartus tegutseva EEKBL Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor Margus Kask on avatud kõikvõimaliku kirikute- ja erakõrgkoolidevahelise koostöö suhtes, ent rõhutab konfessionaalsete eripärade säilimise väljakutset ning eelkõige erakõrghariduse säilimise möödapääsmatust.

Usuteaduse Instituudi kristliku kultuuriloo magistriprogrammi juht, ühtlasi Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Anne Burghardt keskendub erakõrghariduse vajalikkuse juures aga instituudile kui teoloogilise magistriõppe korraldajale Eestis, mis peab silmas just töötavaid inimesi, mitmekesisuse tagamisele ning regionaalsele aspektile.

Tartu Ülikooli usuteaduskonna ning Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige  Thomas-Andreas Põder ujub nelja nimetatud arvamuslooga vastuvoolu ja võtab põhjalikult ette küsimuse, kuidas peaks Usuteaduse Instituut, eriti aga kooli omanik ja rahastaja EELK kõiki probleeme arvestades toime tulema. Ta näeb ainuvõimalikku lahendust teoloogilise kõrghariduse koondamises Tartu Ülikooli ning eriti kirikute rollis sealse hariduse ja kompetentsi tugevdamises.

Tänases Kirik & Teoloogia numbris on omal kohal ka jutlus. EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse juht ning Püha Vaimu koguduse abiõpetaja Eha Kraft mõtiskleb keerulise kirjakoha üle Psalmiraamatust, kus Jumala karistuse kandja kuulutatakse õndsaks. Et õnnistav karistus on võimalik ja omal kohal, kui jääme hätta ja otsime väljapääsuteed.

 

Tänases numbris:

Anu Põldsam, Minu, meie, nende Jeruusalemm. Pilguheit tänapäevase Iisraeli mõningatele valupunktidele.

Margus Kask, Teoloogiline (era)kõrgharidus – milleks?

Ove Sander, Mõned read õppijatest ja õpetajatest.

Anne Burghardt, Taas teoloogilisest kõrgharidusest – kus ja kellele?

Siimon Haamer, Eesmärk on kasvatata Jumala Sõna jagajaid.

Thomas-Andreas Põder, Kiriku erakõrgkool – ülejõukäiv, tarbetu, kontraproduktiivne.

Eha Kraft, Õnnistav karistus (Ps 94:12).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English