ISSN 2228-1975
Search

Prof dr Jaan Lahe esitati Eesti Teaduste Akadeemia kandidaadiks

Eesti Teaduste Akadeemia juhatus registreeris saabunud esildiste alusel 20 kandidaati juunikuus väljakuulutatud seitsmele vakantsele akadeemikukohale valimiseks. Kandidaadid esitati seitsmel alal: täppisteadused, inseneriteadused, geoloogia, ökotoksikoloogia, inimgeograafia, kultuuriteadused ning ühiskonna-ja riigiteadused.

Kõige enam kandidaate esitati kultuuriteaduste alal, kuhu kandideerib kuus teadlast. Nende hulgas on ka Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige, EELK Usuteaduse Instituudi erakorraline professor ja usundiloo õppetooli juhataja Jaan Lahe. Teised kultuuriteaduste ala kandidaadid on Tartu Ülikooli kultuuriteaduste professor Kristin Kuutma, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur ja folkloristika osakonna juhataja Mare Kõiva, Tallinna Ülikooli Aasia uuringute ja üldise kultuuriloo professor Rein Raud, Tartu Ülikooli isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia professor Anu Realo ning Tartu Ülikooli kultuurisemiootika professor Peeter Torop.

Akadeemia üldkogu koguneb uusi akadeemikuid valima 5. detsembril.

 

Allikas: Eesti Teaduste Akadeemia, Postimees.

Soovitatud:

English