ISSN 2228-1975
Search

Varjatud ja ilmutatud Jumal (nr 471/ 18.12.2020)

Jumalast mõeldes tunneb inimene talle antud tunnetusvahendite küündimatust. Veel suuremaks muutub kimbatus, kui püüame Jumalast kõneleda. Lihtsam kui öelda, et kes, kuidas või mida ta on, tundub öelda, mida Jumal ei ole. Kristuses inimeseks saanud Jumal aga ei ole enam see varjatud Jumal, kelle kohta meil ei ole võimalik midagi öelda ega teada. Ta on ilmsiks saanud, meile ennast ilmutanud Jumal ehk seda, mida inimesel on oluline ja eluliselt vajalik oma hinge päästeks Jumala kohta teada ja mõista, on meie silme ees inimkonna ajaloo sündmustes lahti rullunud.

Inimlikus mõistes tunnetamatu ja inimkeeles kirjeldamatu Jumala taipamise keerukusest kirjutab tänase Kirik & Teoloogia lehenumbri artiklis Alver Aria. Jumala transtsendentaalse olemuse kirjeldamiseks, mis on lõpliku ja siinpoolse inimese jaoks haaramatu, on mitmed autorid püüdnud kasutada nn ‘eituse teed’, via negationis. Aria arutleb, kuidas “usklik saab via negativa põhjal teha järeldusi pühakirja olemuse kohta ning valida tunnetusmudeli alusel sobivaid tegusid”.

Kui aga varjatud Jumal on otsustanud ajaloo areenile astuda väikese lapse sündimisega Juudamaal, Petlemma linnas, siis selle sündmuse esimesteks tunnistajateks on karjased väljal. Inglid kuulutavad neile Õnnistegija sünnist ja karjased suunduvad lapsukest otsima. Kuidas nad aga ilma inglitelt täpseid juhtnööre saamata teadsid, kust teda otsida, küsib EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Piir. Kes olid need nutikad karjased, kirjutab ta lähemalt käesoleva lehenumbri jutluses.

Selle nädalal jätkame ka Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas dokumendi “Diasporaateoloogia” eestikeelse tõlke avaldamist. Seekord avaldamisele tulevates peatükkides tuleb muuhulgas juttu diasporaa tähendusest Piiblis ja sellega seotud pärimuses ning sellest, milliseid impulsse võiksid diasporaa määratlused ja tüübid pakkuda evangeelsetele kirikutele ja teoloogiale.

Head lugemist sel varjatud Jumala ilmsiks saamise ootuse ajal!


Tänases numbris:

Diasporaateoloogia. EKOE uurimusdokument evangeelsete kirikute kohast pluralistlikus Euroopas (2. osa).

Alver Aria, Mõtisklusi via negativa rakendamisest pühakirja mõistmisel.

Gustav Piir, Neil karjastel väljal.

Üllatavad jõulud – ootamatu rõõm. Luterliku Maailmaliidu jõulusõnum 


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English