ISSN 2228-1975
Search

Otsiva vaimu õnnistused (nr 455/ 28.8.2020)

Taipamine, mõistmine, arusaamine, ilmutus – need kõik on mõisted, mis iseloomustavad nii akadeemilist kui usulist eluvaldkonda. Juba Juri Lotmann selgitas, et tarkused liiguvad suunal tuntult tundmatu poole. Kui me kohtame mingisugust nähtust, mida me ei mõista või millest aru ei saa, siis selle uurimine ja mõista püüdmine on protsess, mis käib inimeseks olemise juurde, on selle oluline osa. Otsiva vaimu püüdlused aga jõuavad sageli ilmutuslike äratundmisteni.  

Tänases ajakirja Kirik & Teoloogia numbris avaldame teise osa Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimusdokumendist, kus käsitletakse vaimulike täiendusõppega seotud küsimusi. Artikkel annab süsteemse ülevaate sellest, mida erinevates kirikutes praegu teoloogilise täiendusõppe raames korraldatakse, otsitakse ühisosa täiendusõppe korraldamise põhimõtetes ning antakse soovitusi selle kvaliteetsemaks läbiviimiseks. 

Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik räägib uue akadeemilise õppeaasta alguses uuest olukorrast ja taipamisest, mida selles tarvis läheb: „Inimene on mõtlev olend ning vaevalt suudab ta ilma mõtlemiseta kuigi kaua vastu pidada. Aga kui tõesti keegi suvel kogemata mõtlemise unustas – kasvõi põhjusel, et ei lugenud või kuulnudki midagi uut ja innustavat –, siis nüüd see hiljemalt juhtub. Nüüd õnnistatakse üliõpilasi uue teadmiste ja ideede massiga. Nüüd saavad õppejõud jälle viljakat tagasisidet ja üliõpilastelt ootamatuid mõtteid.“ 

Jutluse on kirjutanud Pärnu-Jaagupi koguduse diakon Jane Vain. Jutlustades  Iiobi raamatu teksti põhjal, küsib Vain: „Huvitav, kes võiksid olla tänapäevases ühiskonnas need piiripealsed armetud ja vihatud? Kes võiksid olla praegu need, kes Jeesuse naastes Tema sõnumit kohe kuulda võtavad? Kas meie oleksime nende seas? Kas meie usuksime seda rõõmusõnumit, et Jeesus on tagasi tulnud vaikselt ja avatud meelega? Iiob katsus end läbi, ja leidmata enesel süüd olevat, milles oma meelt parandada, soovis Jumalalt lihtsalt selgitust ja kahetses sedagi soovi.“


Tänases numbris:

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Täiendusõpe ordinatsiooniga seotud ametis Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas, 2. osa.

Urmas Nõmmik, Head taipamist!

Jane Vain, Enese läbikatsumine (Ii 42:1–6).

Luterliku Maailmaliidu liikmete statistika 2019.

Juhtkirja foto: Ergo Naab


Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English