ISSN 2228-1975
Search

Soome luterlikust kirikust statistika keeles

2017. aasta alguses uuendati Soome kirikus statistiliste andmete kogumise põhimõtteid. Uuenduslik on, et esimesed statistilised andmed jooksva aasta kohta avaldatakse jooksva aasta keskel.

Ajavahemikus jaanuarist juunini toimus Soome luterliku kiriku kogudustes miljon erinevat sündmust, milles osales 12 miljonit inimest. Loeti kõiki osalemisi, seega üks inimene võis osaleda mitmel erineval üritusel. Koguduste sündmusteks loeti lisaks jumalateenistustele, kiriklikele talitustele ja pühadega seotud ettevõtmistele  ka matkad, laagrid, gruppide kogunemised ja muud erinevad üritused.

Koguduste ürituste all peetakse silmas jumalateenistusi, kiriklikke talitusi ja kirikupühasid, mida toimus poole aasta jooksul ligikaudu 130 000. Sellest mooodustasid jumalateenistused ja kiriklikud talitused poole. Kokku võttis neist osa 6,5 miljonit inimest, nii et saab öelda, et iga soomlane osales keskmiselt vähemalt ühel kiriklikul üritusel.

Ülestõusmispühade ajal osalejate arv võrreldes tavalise nädalaga kahekordistus. Sel ajal korraldasid kogudused 8400 erinevat üritust, samas kui tavalisel kevadisel nädalal oli neid 5000 ringis. Vaiksel nädalal oli erinevatel jumalateenistustel ja teistel sündmustel 600 000 osalejat.

Piiskopkondade lõikes oli kõige enam kiriku poolt korraldatud sündmusi Lapua piiskopkonnas. 20 000 sündmusel osales veidi üle miljoni inimese. Iga koguduseliige osales keskmisel 2,7 korda.

Üleriigiliselt osales ühel kiriklikul sündmusel keskmiselt 51 inimest, kõige rohkem oli osalejaid Lapua ja Oulu praostkondades, kus osalejaid oli keskmisel 57. Kõige vähem oli osalejaid Helsingi ja Porvoo piiskopkondades, vastavalt 36 ja 40 inimest.

Need kogudused, kus on rohkem liikmeid, korraldasid ka rohkem erinevaid üritusi. Soome suurim kogudus, Jyväskyla kogudus, korraldas ka kõige rohkem erinevaid kiriklikke sündmusi – poole aasta jooksul 3000.

Koguduste liikmete üldarvuga võrreldes oli kõige enam osalejaid väikestes kogudustes. Näiteks Leppävirta koguduses osales iga koguduseliige keskmiselt üheksa korda mõnel kiriklikul sündmusel.

Koguduste korraldatud sündmused (muuhulgas jumalateenistused, kiriklikud talitused ja pühadega seotud sündmused) piiskopkondade lõikes jaanuar-juuni 2017

Piiskopkond Liikmete arv Osalemisi kokku Osalemisi liikme kohta
Lapua 416 705 1 123 041 2,7
Kuopio 390 278 908 684 2,3
 Oulu 513 797 1 032 685 2,0
Mikkeli
366 212  733 277 2,0
Porvoo 240 008 371 060 1,5
Turu  511 012 789 162 1,5
Tampere 609 012 935 263 1,5
Espoo 409 844 374 702 0,9
Helsingi  494 917 316 131 0,6
Kokku  3 951 785 6 584 005 1,7

 

Allikas: www.kirkontilastot.fi/

www.evl.fi/uutishuone

Soovitatud:

English