ISSN 2228-1975
Search

Lähenemised ja lõhenemised (nr 355/ 28.9.2018)

Foto: Kadri Lääs

On aegu ja olukordi, kus inimesed üksteisega kogukonnas õlg õla kõrval seisavad ning ühisosa tunnetavad, kuid on ka aegu, kus põhitähelepanu on ainult sellel, mis meid eristab ja mispärast me kohe kuidagi ühisosa leida ei suuda ega tahagi. Me oleme liiga erinevad, nii ka meie huvid ja ettekujutused elust ning väärtustest. Ja kui veel inimene peaks kogema, et teise vabadused ja võimalused võtavad ära midagi tema vabadustest ja võimalustest, siis on pinged sisse programmeeritud. Murelikult vaatame neid protsesse nii Eestis kui ka mujal maailmas ning tundub, et praegusel ajal domineerivad lõhenemised ja tõukumised.

Tõukumistest populismi fenomeni näitel kirjutab tänases lehenumbris Kirik & Teoloogia toimetuse liige teoloogiadoktor Johann-Christian Põder. Populism ei ole aga sugugi ainult poliitikute ja parteide pärusmaa, vaid nii mitmelgi pool näeme selle põimumist ka religiooniga. Muuhulgas arutleb ta ka selle üle, milline võiks olla kirikute vastus populismi ilmingutele.

„Mustades värvides” alustab Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja ning Kirik & Teoloogia toimetuse liige Urmas Nõmmik ka oma jutlust, mille ta pidas eelmisel pühapäeval Tartu Ülikooli-Jaani koguduses, kui ta kõneleb evangeeliumitondi ringikäimisest mööda maad. Just nimelt evangeeliumist tehtud tondi vastu käib tema sõnul äge võitlus, kus on tarvitusele võetud kõiksugu relvastus nagu käsud, keelud ja käitumisõpikud, et hallata seda ebamäärast tonti, mis inimesi justnagu eksiteele viib. Nõmmik julgustab kogudust tontide asemel Vaimu usaldama ning laskma selle viljadel olla meie elude kaudu heaks tunnistuseks.

Aga et aega, milles praegu elame, ei pea nägema ainult mustades värvides, tõestab ka käesoleva nädala suursündmus, kus Eestimaad külastas roomakatoliku kiriku pea paavst Franciscus. Külastus toimus sõbralikus oikumeenilises vaimus, andes tunnistust ennekõike erinevate kirikute ja konfessioonide lähenemisest ja soovist ühisosa otsida.  Eesti Kirikute Nõukogu president piiskop Andres Põder kirjutab äsjasest paavsti visiidist just oikumeenilisest vaatenurgast ning selle suurest tähendusest vennalike sidemete tihendamisele ja nähtava ühtsuse kasvule Eestimaa kirikute vahel.

Häid sõnumeid nähtava ühtsuse ja kirikutevahelise lähenemise osas toob meile ka 16. septembril Baselis allkirjastatud kokkulepe Roomakatoliku kiriku ja Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas vahel. Sellega alustati ametlikku oikumeenilist dialoogi roomakatoliku ja evangeelsete kirikute vahel, mille eesmärgiks on kirikute parem üksteisemõistmine ja vastastikune tunnustamine.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Johann-Christian Põder, Religioon ja populistlik taevariik.

Andres Põder, Paavsti visiit oikumeenilises perspektiivis.

Urmas Nõmmik, Evangeeliumitonti ei ole tegelikult olemas (Gl 5:22-26).

Esmakordne dialoog Vatikani ja Euroopa evangeelsete kirikute osaduse vahel.

Kajastusi ja mõtisklusi seoses paavsti visiidiga.

 

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English