ISSN 2228-1975
Search

Kasvamine Kristuse sisse (nr 120 /28.3.2014)

Foto: Kerstin Kask

 

Jeesus õpetas oma jüngreid võrdumi läbi tõelisest viinapuust ja kutsus neid üles jääma temasse kui oksad puu külge, sest ainult ühenduses puuga võivad nad kasvada ja vilja kanda. Elu kristlasena võrreldakse seetõttu sageli kasvamisega, mis tähendab oma eluallikast jõu ammutamist ja pidevat eesmärgi poole sirutumist. Elu on nüüd ja praegu, aga ta on ka pidevas kujunemises ja kasvamises. Siin on meile abiks ka kaasteelised meie kõrval, kelle elu ja kogemused võivad meid inspireerida ja olla toeks meie kasvamise protsessile.

Einike Pilli kirjutab Eesti EKB Liidus eelmisel sügisel alustatud uuringust, mille eesmärgiks oli kavandada kontseptuaalne alus usuliikumise hariduskontseptsioonile ja mis küsib samuti selle järele, kuidas toetada õppimist ja kasvamist kogudusetöös. Küsitluse vastustest selgus, et väga palju õppimist toimub suhetes ja kogemustes. Inimsuhetes on võimalik õppida avatust ja sallimist, sest teisele inimesele otsa vaadates ja temaga vesteldes võivad mõlema poole maailmad oluliselt avarduda. Oluliseks vaimuliku kasvamise mõjutajaks peeti küsitluse kohaselt ka aja veetmist oma eeskujudega. Teistega koos palvetamine, teistega koos arutlemine aitavad meid lähemale ka Jumala ligiolu kogemusele.

Õppida võime ka ajaloolisest kogemusest. Tänases numbris jätkab Priit Rohtmets 14. märtsi 2014 Kirik & Teoloogia numbris alustatud kirikuloolist ülevaadet piiskopivalimistest EELK-s keskendudes 1939. aasta kirikukriisile ja EELK kolmanda piiskopi valimistele.

Siimon Haamer juhib oma jutluses tähelepanu sellele, et kui Jumal meid kõnetab, siis ei jää meil küll üle muud, kui ütelda: “Ma tahan panna maha kõik paha, ma soovin kogeda Jumala lähedalolu, Tema puudutust!” Kas me jääme siis seejärel ootama midagi suurt ja vägevat, mis peaks sündima? Aga võib-olla jäämegi kogu eluks ootama, sest laseme Jumala mööda minna, kuna ei oska ka pisiasjades Teda otsida ja leida.

Oleme kirikuaastas jõudnud kannatusaja keskpaika. Olgu see aeg siis meile läbitunnetamiseks, kuidas kogeda Jumala ligiolu ka argipäevas ja olla oma eluga kaasteelistele Kristuse tunnistajaks.

 

Tänases numbris:

Priit Rohtmets, 1939. aasta ärev sügis – kirikukriis ja EELK kolmanda piiskopi valimine.

Einike Pilli, Suhted ja teenimine kui õpikeskkond. Ühe Eesti EKB Liidu küsitluse tulemustest.

Siimon Haamer, Elukell tiksub, kuid Jumal ei ole kaugel (1Pt 2:1-3).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English