ISSN 2228-1975
Search

Damaskuse kiri, 2. osa

Rebane_KalleAvaldame Kalle Rebase tõlgitud Damaskuse kirja teise osa. Esimest osa koos sissejuhatuse ja dokumendi sisukorraga vaata siit. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et järgnevas on tekst jagatud lehekülgedeks (rasvaste numbritega) ja ridadeks, ent kuna lehekülgede kunagine numeratsioon on uurimise käigus osutunud ekslikuks, siis järgib siinne järjekord (8, 19, 20, 15, 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14) sisulisi argumente. Suurem nurksulgudega märgitud lünk tekstis või punktiir tähendavad katkisi kohti algtekstis ning pole seega taastatavad.

 

8

1.      Loobujad loovutati mõõgale. See on kõikide nende karistus, kes teevad lepingu, ega

2.      pea seda. Hävitamiseks antakse nad kõik Beliali kätte, see on päev,

3.      mil Jumal karistab. Juuda vürstid on saanud nende sarnaseks, kelle peale ta kallab oma viha,

4.      sest nad ootasid paranemist, ja kõik on mässajad, sest nad pole tagasi pöördunud

5.      uskmatute teelt, püherdades hooruses ja ülekohtuses rikkuses. Kätte maksnud ja vaenanud

6.      on igamees oma venda. Igamees on peitnud end oma veresugulase eest,

7.      käitunud sugukõlvatult ja olnud mehine vara ja kasu kokkuajaja. Igamees on õige enda silmis,

8.      aga tegelikult valinud oma südame paadumuse ega ole lahku löönud rahvast. Nad pole hoolinud tõstetud käest,

9.      minnes kõlvatute teed, mille kohta ütles Jumal: Nende viin on madude mürk,

10.   sarvikrästikute julm mürk. Maod on rahvaste kuningad ja nende viin on

11.   nende tee. Sarvikrästikute mürk on Jaavani kuninga pea, mis

12.   maksab kätte neile. Seetõttu süttis Jumala viha ja keegi neist ei tundnud müüri ehitajaid ega krohvijaid, sest

13.   tuulekaaluja ja valejutlustaja jutlustab neile, ja Jumala viha on kogu tema koguduses.

14.   Ja nagu ütles Mooses: Mitte oma õigluse ja kindla südame pärast ei tulnud sa võtma

15.   neid rahvaid, vaid tema armastusest su isade vastu, nende lepingust kinnipidamise pärast.

16.   See käib ka Iisraeli ärapöördunute kohta, kes on pöördunud oma rahva teelt. Jumal armastas

17.   esiisasid, kes teda tunnistasid. Ta armastab neid, kes tulevad nende järel. Nende oma

18.   on isade leping. Jälestades müüri ehitajaid, süttis tema viha. See on karistus kõigile,

19.   kes lükkavad kõrvale Jumala käsud, hülgavad need, pöördudes oma südame paadumusse.

20.   Selle sõna on ütelnud Jeremija Paarukile, Neerija pojale, ja Elisa

21.   Geehasile, oma sulasele, kõigile meestele, kes on astunud uude lepingusse Damaskuse maal,

 

19

1.      ustavatele, andmaks neile tuhandeteks sugupõlvedeks, nagu on armu lepingu hoidja kirjutanud

2.      korralduste armastajaile ja hoidjaile tuhandeks sugupõlveks. Aga kes elavad laagrites selle maa reeglite

3.      järgi, (mis asub) idas, võtavad endile naisi vastavalt Toora määrusele ja sigitavad poegi

4.      ja rändavad Toora järgi, nagu on õige Toora sätete põhjal.

5.      Nagu on öeldud: mehe ja naise, isa ja poja vahel. Ja kõigile, kes hoiavad kõrvale korraldustest

6.      ja määrustest, tasub kätte Jumal jõledate lepingu eest, külastades maad.

7.      Jõuab kätte see sõna, mille on kirjutanud prohvet Sakarja: Tõuseb mõõk mu

8.      karjase ja lähedalseisja mehe üle, ütleb Jumal. Löö seda karjast ja pilluta ta kari,

9.      siis sirutan oma käe väikeste poole ja nende hoidjateks on mu karja viletsad.

10.   Nad pagevad katsumuste ajal ja jäänukad saavad mõõga omaks, kui saabub Aaroni ja Iisraeli messias.

11.   Nii juhtus esimese katsumuse / külastuse ajal, nagu on öelnud Hesekiel.

12.   Hesekieli järgi saagu laubad märgitud tavi märgiga oigajail ja nutjail

13.   ja jäänukad loovutatagu mõõgale kättetasumisega, tasudes lepingu (eest). Ja nii saab õiglus kõigile,

14.   kes tulevad tema lepingusse. Kes ei püsinud kindlalt neis määrustes, „lähevad külla“ Belialile.

15.   See on Jumala küllatulemise päev. [Eks öelda:] Olgu Juuda printsess nagu piiri

16.   nihutaja. Viha uhub neid kui (tulva-)vesi. Kuigi pöördujad pöördusid meeleparanduse lepingusse,

17.   ei kaldunud nad reeturite teelt ja püherdasid hooruse radadel ja kurjas kasus.

18.   Ja pöördus ära ja puges peitu mees oma venna eest ja kandis viha oma naabri vastu ning peitis end

19.   veresugulase eest, käitus sugukõlvatult ja oli mehine varale ja kasumile,

20.   tehes oma silmis õigesti, ja oma südame lihalikkuses, ning ei löönud ta lahku rahvast

21.   ja nende pattudest. Ta põlgas tõstetud kätt, kõndides jõledate teedel, nagu

22.   ütles Jumal neile: Madude mürk on nende vein ja kobrade mürk nende kurjus. Maod

23.   on rahvaste kuningad ja vein on nende (tee). Ja kobrade pealik

24.   on Kreeka kuninga pea, kes tuleb tasumisega tasuma. Polnud ühelgi müüri ehitajal ega lubja pintseldajal taipu,

25.   sest tuule järgi kõndija ja tormide kaaluja jutlustas inimestele

26.   valet. Jumala viha oli kogu ta koguduses, nagu on ütelnud Mooses

27.   Iisraelile: Mitte oma vagaduse ja õiglase südame pärast pole sa tõusnud ülemaks rahvaile,

28.   vaid armastuse pärast oma esiisade vastu, kes hoidsid kinni tõotusest. Nõnda

29.   (sai) õiglus Iisraeli asukaile, kes pöördusid selle rahva teelt, armastades Jumalat.

30.   Eelmised, kes tunnistasid selle rahva vastu, olid Jumala põlgajad. Tema (Jumal) armastas järgmisi tulijaid, sest neil (oli)

31.   isade leping. Ja Ta tegi tühiseks müüri ehitajad oma vihas, nemad

32.   ja mujal rändajad. Selline on kohtuotsus kõigile (neile, kes) heitsid kõrvale Jumala määrused.

33.   Ta jätab nad oma südame lihalikkusse, [sest kõik inimesed on uude

34.   lepingusse tulijad Damaskuse maal,] ja pööravad selja uskmatuina elava vee kaevule.

35.   Neid ei arvatud rahvakogusse, ega pandud kirja neid koristamise päeval

 

20

1.      … kuni messia tulekuni Aaronist ja Iisraelist. Ja selline on kohtuotsus

2.      kõigi õigete-pühade, kogudusse tulijate meeste üle, kes jälestavad määruste õiget järgimist.

3.      See mees on otsekui sulatusahjus. Tema tegude ilmsiks tulles saadetakse ta kogudusest välja,

4.      nagu see, kelle liisk oleks langenud kogemata Jumala õpilaste hulka. Vastavalt tema üleastumisele tõrjuvad teda teadjamad

5.      mehed kuni tagasituleku päevani, mil ta tohib seista keset pühasid ja õigeid mehi.

6.      Ja tema tegude ilmsiks tulles – vastavalt käsu seletusele,

7.      mida järgivad mehed, kes on püha Jumala õiged –, ärgu jagagu temaga keegi vara ega tööd,

8.      sest teda on neednud Kõrgeima pühad. Nii kehtib see kohtuotsus kõigile hülgajaile esimestest

9.      viimasteni, kes ebajumalaid kuulavad oma südames ja rändavad oma südame lihalikkuses.

10.   Pole neil minemist Toora majja. Nõnda oli see otsus nende kaaslaste kohta, kes pöördusid (ära)

11.   koos pilkajate meestega. Neile mõistetakse kohut, sest nad rääkisid valet õigete määruste vastu.

12.   Nad hülgasid kindla lepingu, mis oli seatud Damaskuse maal, ja see oli uus leping.

13.   Ärgu olgu neil ja nende peredel minemist Toora majja!

14.   Koguduse ainsa (ainukordse?) õpetaja koristamise päevast saadik kuni kõikide sõjameesteni, kes pöördusid

15.   koos valetaja mehega neljakümneks aastaks. Ja sel aastal süttib

16.   Jumala viha Iisraelis, nagu on öeldud: Pole kuningat ega vürsti, pole kohtunikku ega

17.   õiglast karistajat. Ja Jaakobi mässust pöördunud hoiavad Jumala lepingut ajal, mil igamees julgustab

18.   oma kaaslast õiglusele, oma venda õgvendama oma samme Jumala teel ja tähele panema

19.   Jumala sõnu ning kirjutama mälestuste raamatut jumalakartlikele ja Tema nime

20.   austajaile. Pääste ja õiglus avanevad jumalakartlikele ning taas näete vahet õige

21.   ja jumalatu, Jumala sulase ja nende vahel, kes ei teeni Teda. Ta annab armu tuhandeile neile, kes Teda armastavad,

22.   ja tuhandele põlvele, kes Temas püsivad. Pelegi pere, mis lahkus pühast linnast.

23.   Me lootsime Jumalale kogu Iisraeli ajal, kui kuulutati roojaseks pühamu ja käänduti

24.   Jumala poole. Selle sõnadelt vähese rahva tee üle mõisteti kohut nende vaimu järgi pühas nõukojas.

25.   Ja kõigile, kes olid rebestanud Toora piire. Lepingu tegijaile ilmus

26.   Iisraeli Jumala vägevus. Nad raiusid laagri katki keskpaigast ja koos rahvaga kõik Juuda

27.   kurjategijad nende katsumuse päevil. Ja kõik määrustes püsijad – need käivad välja

28.   ja sisse Toora järgi ja kuulavad Õpetaja häält ja tunnistavad Jumala palge ees.

29.   Oleme jumalatud, nii meie kui ka isad oma rännakul, vastavalt lepingu sätteile.

30.   Sinu õiglus on meile tõde. Me ei tõsta oma kätt Sinu pühade määruste ja õiglaste otsuste vastu.

31.   Su otsused on meile tõde. (Nemad aga) painduvad endiste käskude alla, millega

32.   mõistetakse neile kohut. Koguduse mehed panevad tähele Õiguse Õpetaja häält ja ei hülga

33.   õiglast õpetust Teda kuulates. Nende süda hõiskab ja rõõmustab ning on tugevam

34.   kõigist maailma lastest. Jumal lepitab nemad ja nad näevad Tema päästet, sest nende pelgupaik on Tema pühas nimes.

 

15

1.      Vannub ta nii alefi ja lamedi kui ka alefi ja daletiga, siis on tõesti lepingu needustega

2.      tulijate vandumine. Aga Moosese Toorat ärgu ta mäletagu, sest ……….

3.      Aga kui keegi vannub ja taganeb (sellest), ta häbistab Nime. Ja kui keegi vannub lepingu needuse juures, vandugu ta

4.      kohtunikele. Kui ta taganeb, on ta süüdi – (pigem) tunnistagu ta (üles) ja heastagu (oma süü) ja ärgu kandku pattu endale

5.      surmaks. Nende pojad, kes tulevad igavese seadmuse lepingusse, kes (õigesse) ikka on jõudnud,

6.      kantagu vandelepingu nimekirja. Nõnda

7.      on kohus kogu kurjal ajal kõigile, kes pöörduvad sellelt roiskumise teelt. Päeval, mil ta räägib

8.      ülevaatajaga, kes on üle paljude, märgitagu ta vandelepingu nimekirja, mille tegi

9.      Mooses Iisraeliga. Sellesse Moosese käsu lepingusse pöördugu ta kõigest südamest ja

10.   hingest – sellesse, mis seal leidub –, tegemaks (seda) kogu kurjal ajal. Ärgu antagu teada mehele

11.   seadusi enne, kui ta pole seisnud ülevaataja ees. [      ] et ei petaks teda läbikatsumise ajal.

12.   Aga kui ta tõotab pöörduda tagasi Moosese käskude juurde kõigest oma südamest ja hingest,

13.   saavad nad vabaks sellest, kui ta pöördub. Kõik, mis on tulnud ilmsiks Toora kohta laagri

14.   hulgale – järelvaataja katsugu läbi tema teadmised ja käskigu tal õppida

15.   vähemalt terve aasta vastavalt tema elukogemusele. Tobe ja segane, ja kõik lihtsameelsed

16.   ja vigased silmist kaelani [                                         ] ja nooruk ärgu saagu

17.   meheks [

18.                                                                    ] ütles talle

 

16

1.      … teiega lepingu ja kogu Iisraeliga, sest nii jõuab mees pöördumiseni

2.      Moosese käsu poole. Sest seal on kõike selgitatud. Ja Iisraeli

3.      pimeduse aeg saab ilmsiks. Kõike seda, ennäe, tema seletab täpselt raamatus, milles aegasid jagatakse

4.      nende rõõmuaastaks ja nädalateks. Ja päeval, mil see mees jõuab oma hinges pöördumiseni

5.      Moosese käsu poole, hoidub Vaenuingel temast eemale, kui ta püsib kindlalt oma sõnas.

6.      Seepärast lõikas Aabraham ennast ümber oma taipamise päeval ja lausus oma huulte otsuse:

7.      Peetagu kinni täpselt igast siduvast tõotusest, mille keegi võtab oma hingele,

8.      et teha Toora sõna järgi. Kuni surma ähvarduseni ärgu taganegu sellest! Igamees,

9.      kes lubab hoiduda Toorast surma ähvardusel, ärgu tehku nii.

10.   Naise tõotuse kohta on öeldud: Mees ärgu tühistagu naise tõotust,

11.   kui pole selge, kas see on täidetud, või tühistatud.

12.   Kui tõotus on lepinguga vastuolus, siis (mees) tühistagu see ja ärgu lasku sel kehtida. Sama käib ka (tema) isa kohta.

13.   Vastavalt andamieeskirjale ärgu tõotagu mees altarile kõlvatuses hangitut ja ka

14.   preestrid ärgu võtku iisraellaselt. Ärgu pühitsegu keegi oma suu

15.   toitu, sest seda on öeldud: Mees seob oma naabri vandega ja ei

16.   pühitse mees kõiges [                                                                                  ] oma varast

17.   tema pühitsegu [                                                                                   ] olgu koristatud

18.   see tõotaja [

19.   kohtunikele [

20.   kui[

 

9

1.      Igamees, kes mõistab ligimese hukka muulaste seaduse alusel, tapetagu.

2.      Eks ütle Mooses: Ära tasu kätte ja kisu riidu oma rahva pojaga. Ja igamees, kes siseneb

3.      sellesse lepingusse, on sisenenu oma ligimese (jaoks). Sõna, mida ei ole tõestatud tunnistajate ees,

4.      saadab ta lõõmavasse vihasse, ja kui ta jutustab vanematele valet, ta tasub vihameestele,

5.      nagu on kirjutatud: Ta võtab kätte maksta vaenlastele ja peab vimma vihameestega.

6.      Kui keegi vaikib päevast päeva, kuni võtab vihalõõmas öelda surmasõna [    ],

7.      mis haarab teda, sest pole täitnud Jumala käsku, mis ütleks talle: Kindlasti

8.      katsu läbi oma ligimene ja ära kanna tema (pärast) pattu. Vandetõotuse kohta on

9.      öeldud: Ära lase oma käel aidata ennast. (See on) mees, kes tõstab süüdistuse kesk lagedat maad

10.   ilma kohtunike juuresolekuta või tunnistajateta, kes kinnitaksid ta kätt. Kui midagi kaob

11.   ja pole teada, kes varastas laagri omandist (kust varastati), siis selle omanik tõstku

12.   seesinase vandeneedus, ja see, kes kuuleb seda (see, kes teab) ja ei teata, on süüdi.

13.   Tagasitoodut, mis omanikuta, näidatagu preestrile

14.   (ja see) jäägu leidjale. Välja arvatud patuoinas. Ja nii kõik leidvara,

15.   (mis) omanikuta, saagu preestreile, juhul, kui pole teada õiget leidjat.

16.   Kui ei leita sellele omanikku, peetagu (see) endale. Kõikide asjade kohta (mis seotud) ebaaususega

17.Toora kohaselt, mida ta ligimene näeb, ja ta on selles üksi, teatagu

18.   ta (ligimene) oma nähtust ülevaatajale. Tema kirjutagu üles oma käega, kuni ta teeb

19.   taas kellegi ees ja (see) uuesti teatab ülevaatajale. Kui ta uuesti jääb kellelegi vahele,

20. siis on tema süü täis. Ja kui tunnistajaid on kaks selle

21.   asja kohta, eraldatagu see mees puhtusest, juhul kui (nad on)

22.   usaldusväärsed. Ja sel päeval, mil meest nähti, antagu teada ülevaatajale varast ja leitagu kaks

23.   usaldusväärset tunnistajat. Ühest tunnistajast (piisab), eraldamaks puhtusest. Ärgu keegi

 

10

1.      langetagu kohtunikuna surmaotsust, kes pole täitunud oma päevadega, pääsemaks otsustama,

2.      ega ole jumalakartlik. Ärgu usaldatagu ühtegi ligimese peale käetõstjat,

3.      kes tahtlikult on eksinud määruse vastu, kuni ta saab puhtaks pöördumises.

4.      See reegel on koguduse kohtunikele, kümnele valitud mehele

5.      kogudusest määratud ajaks. Neli valitut Leevist ja Aaronist, ja Iisraelist

6.      kuus, kes tunnevad põhjalikult Hagi raamatut ja Toora põhimõtteid,

7.      kahekümne viie-aastasest kuni kuuekümneaastaseni. Ärgu käskigu kogudust

8.      vanemad kui kuuekümnesed, kohut mõistes, sest inimese vananedes ta usaldusväärsus

9.      väheneb. Oma vihalõõma päevil Jumal ütles määruse maa asukaile: Vähenegu

10.   nende teadmine enne nende (elu)päevade lõppu. Veega pühitsemisest.

11.   Ärgu pesku keegi end musta või (liig-)vähese veega, katmaks inimese keha.

12.   Ärgu pestagu seal nõusid, ega üheski kaljumahutis, kus pole piisavalt (vett)

13.   kümblemiseks, või (on vesi) must ja ebapuhas. Vett hoitagu

14.   sabatikannus korra kohaselt. Ärgu tehku keegi kuuendal

15.   päeval tööd hetkest, mil päike on veeremas

16.   läbimõõdu kõrguselt oma väravasse. Sest Tema on ütelnud: Pea seda

17.   päeva puhkuseks, seda pühitsedes sabatipäeval. Ja ärgu keegi ütelgu sõnu

18.   „loll“ ja „jõle“. Ärgu laenatagu naabrile. Keegi ärgu langetagu otsuseid vara ja kasu kohta.

19.   Ärgu aetagu tööjuttu, ega arutatagu homseid tegemisi.

20.   Ärgu kõndigu keegi väljal, et teha rõõmutoimetusi

21.   sabati ajal. Ärgu kõnnitagu linnast välja üle tuhande küünra.

22.   Ärgu söögu keegi sabati ajal muud, kui varem valmistatut. Ja saagist

23.   väljal ärgu söödagu ja ärgu joodagu, vaid (ainult) sellest, mis on laagris.

 

11

1.      Olles teel ja laskudes kümblema, joodagu seistes, ja ärgu ammutatagu

2.      nõusse. Ärgu saadetagu võõramaalast asjatoimetusi tegema sabatipäeval.

3.      Ärgu võtku keegi ülle määrdunud rõivaid, ega ära panduid, kui (need on)

4.      pesemata vees või lõhnastamata. Keegi ärgu tekitagu segadust omatahtsi

5.      sabati ajal. Ärgu kõndigu keegi kaugemale karjaga, karjatades väljaspool linna,

6.      kui kaks tuhat küünart. Ärgu tõstetagu oma kätt lööma karja.

7.      Kui loomad on sõnakuulmatud, ärgu viidagu kodunt. Ärgu kandku keegi majast

8.      välja või väljast majja, ja kui (see) on lehtmajas, ärgu toodagu sealt

9.      ja ärgu viidagu sinna. Ärgu avatagu kinnist anumat sabatil. Ärgu kandku keegi

10.   enda peal (ihul) lõhnarohtusid, minnes ja tulles sabati ajal. Ärgu tõstetagu sabati ajal majast

11.   kivi ega tolmu. Ärgu kandku lapsehoidja imikut välja ja sisse sabatil.

12.   Ärgu sundigu keegi oma orja või teenijat või palgalist sabatil.

13.   Ärgu aidaku keegi poegimisel karja sabatipäeval. Ja kui (keegi) kukub kaevu

14.   või auku, ärgu tõstetagu sabatil. Ärgu peetagu sabatit kohas, mis liiga lähedal

15.   muulastele. Ärgu labastagu keegi sabatit vara ja kasumiga.

16.   Ja ühtegi inimhinge, kes kukkunud veekogusse või muusse kohta,

17.   ärgu tõstetagu redeli, köie või nõuga. Ärgu toogu keegi sabatialtarile

18.   muud kui sabati põletusohvrit. Eks ole kirjutatud: Eriti teie sabatil ärgu saadetagu

19.   kedagi altarile valesti, andes ohvri, viiruki ja tulepuud mehe kätte, kes on roojane mõnest

20.   neist ebapuhtustest, lubades tal pilastada altarit, sest kirjutatud on: Jõledate

21.   ohver (on) jäle aga õiglase palve on nagu hea ohver. Ja kes iganes tuleb

22.   Jumala kummardamise majja, ärgu tulgu kümblemata või räpasena. Kui on kõlanud koguduse pasunad,

23.   (tulgu ta) enne või pärast, et ta ei katkestaks teenistust tervenisti, (sest)

 

12

1.      see on püha. Ärgu heitku mees kokku naisega Pühamulinnas, määrides

2.      Pühamulinna oma ebapuhtusega. Igamees, kes allutab ennast Beliali vaimudele

3.      ja kõneleb seadusevastaselt surnulausujana või vaimude kuulajana, on kohtualune. Kõiki neid labastajaid

4.      sabati ja pühade aegade ärgu mõistetagu surma, vaid inimesed

5.      valvaku neid; ja kui nad paranevad veel seitse aastat, seejärel nad

6.      tulgu kogudusse. Ärgu sirutagu keegi oma kätt valama muulase verd.

7.      taotledes vara ja kasu. Samuti ärgu kanditagu nende vara ahnuses,

8.      et nad ei solvuks. Tehtagu seda ainult Iisraeli liidunõukogu loal. Ärgu müügu keegi puhast karjaelajat

9.      ja lindu võõrale, kui nad pole ohvritapuks. Oma aidast

10.   ja tõrrest, kõigest oma varast ärgu müüdagu neile. Sulane ja teenija,

11.   kes on teiega astunud Aabrahami lepingusse, ärgu müügu neile. Ärgu keegi saastaku oma hinge

12.   ühegi roomava elukaga, süües neid. Mesilaste tõuke nagu ka ühtegi hingelist,

13.   kes liigub vees, ega kalu ärgu söödagu, kui nad on püütud elavana

14.   ja neil on hing veres. Ja kõik rohutirtsu liigid pandagu tulle või vette,

15.   kui nad elusad, sest see on nende loomise seadus. Ja kõik

16.   puud ja kivid ja pühkmed, mis on saastunud inimese mustuse õliplekkidega, kuna (nad on)

17.   määrdunud, teevad roojaseks selle, kes neid puudutab. Olgu mõni nõu, nael või nagi seinas,

18.   mis oli koos surnuga majas, on roojane, eriti tööriistad.

19.   Reegel Iisraeli alevite asukaile. See seadus on vahetegemiseks

20.   roojasel ja puhtal, et eraldada püha argisest. Ja need eeskirjad

21.   on meistrile, kes neid järgib läbi kogu elu, ajast aega, nagu see on õige.

22.   Rännaku Iisraeli seeme ja ärgu needku. See on laagris

23.   asujate reegel, neile, kes rändavad sellel kurjal ajal, kuni tõuseb Aaroni ja Iisraeli

 

13

1.      messias. Vähemalt kümme meest tuhandetest, sadadest, viiekümnetest

2.      ja kümnetest. Ja kui kohal on kümme, ärgu puudugu mõni preester, kes tunneb Hagu raamatut.

3.      Tema suuga juhitagu kõiki neid. Ja kui ta pole vilunud kõiges selles, ja keegi leevilastest on vilunud

4.      selles, siis heidetagu liisku väljaminejate ja sissetulijate (üle), tema määraku kõik laagrisse tulijad. Aga kui

5.      vastavalt käsu sättele on kellelgi pidalinakkus, mingu preester, seisku laagris ja nõustagu teda

6.      ülevaataja käsu seletamisel. Ja kui ta on ka lihtsameelne, siis ta suletagu ja heidetagu välja, sest tal (on)

7.      õigus selleks. Ja see (on) reegel laagri ülevaatajale, üldkoosoleku juhatajale,

8.      kes kuulutab neile Jumala tegemistest, Tema imelistest vägitegudest ja jutustab neile igavestest sündmustest, neid seletades.

9.      Ta tunneb kaasa neile, nii isale kui lastele, valvab neid kõiges nende mures, nagu karjane oma karja,

10.   päästes lahti kõik ahelad, mis neid seovad, ja vältides rõhutud ja katki olemist oma koguduses.

11.   Ja iga kogudusse tulijat uuritagu tema tegemistes, tema ettevaatlikkust ja tugevust ja vaprust ja vara.

12.   Ta määratagu oma kohale vastavalt valguse osale temas. Ärgu keegi

13.   laagri poegadest toogu kedagi laagrisse, välja arvatud laagri järelvaataja nõusolekul.

14.   Keegi Jumala lepingu poegadest ärgu ostku ja ärgu müügu Koidu poegadele, välja

15.   arvatud käest kätte. Ärgu tehku keegi liitu ostuks ja müügiks, kui ainult

16.   ülevaataja, kes on laagris ja teeb [                                               ] ja mitte

17.   [   ] nõnda lahutama ja tema [    ]

18.   [   ] alandlikkusega ja armastades heldust, ärgu kadestagu neid [    ]

19.   [   ] nende patud ja mis pole talle siduvad [    ]

20.   [   ] ja see elanikkond laagrite, kõigile [    ]

21.   [   ] ja ärgu tungigu enam maal[   ]

22.   [   ] ja need seadused Meistrile[   ]

 

14

1.      … kes pole tulnud päevast (saati), mil Efraim lahknes Juudast. Aga kõik (õigel) teel käijatele

2.      on Jumala leping kindel, tõmmates neid välja kõigest püünise veetlusest, sest rumalaid karistatakse.

3.      Eeskiri kõikide laagrite asukaile. Märgitagu nad kõik üles nimeliselt, preestrid esimesena,

4.      ja leevilased teisena ja Iisraeli lapsed kolmandana ja liitunud muulased neljandana ja kirjutatagu nad nimeliselt

5.      järjestikku. Preestrid esmalt, leevilased teiseks, Iisraeli lapsed

6.      kolmandaks ja liitunud muulased neljandaks. Ja nad istugu nii! Ja nii küsitletagu kõiki. Ja preester, kes juhatab

7.      üldkoosolekut, (olgu vanuses) kolmekümnest kuuekümneni ja tundku Hagu

8.      raamatut ja kõike käsuseadust, (et) neid (seadusi) lugeda ette korra kohaselt. Ja ülevaataja, kes (seisab)

9.      kõikide laagrite üle, (olgu vanuses) alates kolmekümnest kuni viiekümne-aastaseni, kogenud kõikdies

10.   inimese saladustes ja kõikide hõimude keeltes. Tema käsu järgi tulgu tulijad kogudusse,

11.   igamees omas järjekorras. Kõikidest (mure-)asjadest, mis ühelgi inimestel, räägitagu ülevaatajale. Räägitagu

12.   kõikidest riiuasjadest ja õigusest. See on üldkoosoleku eeskiri. Annetatagu vähemalt

13.   kahe päeva hüüs terve kuu (kohta) ja antagu see ülevaataja ja kohtuniku kätte;

14.   sellest antagu ka haigetele ja sellest toetatagu kätt viletsal, vaesel ja vanal, kes on

15.   rõhutud, kes on vaevatud, ja sellele, kes on muulaste poolt kaaperdatud, ja neitsile, kellel

16.   pole lunastajat, ja noormehele, kellel pole hooldajat, kõikidele ühiskondlikele tegemistele, ja ei

17.   [            ] ja see on seletus asukate [    ]

18.   [          ] kogudus ja see on seletus nõuete, mis [    ]

19.   [         ] Aaroni ja Iisraeli messias ja lepitab me patud [    ]

20.   [               ] kes toetub rahale ja tema teab

21.   … karistatud kuus päeva ja hakkab rääkima

22.   ja kes kannab vimma ligimese vastu, pole mitte õigluses. Karistatud saagu

23.   …

 

Kalle Rebane (1961) on teoloogiamagister ja EELK Prangli koguduse diakon.

 

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
Artiklid

Eesti piiblitõlkimise olevikust ja tulevikust

Piibli tõlkimine on kuulunud ja kuulub oluliste kultuurisündmuste hulka kõikides ühiskondades, mis ühel või teisel moel toetuvad kristlikule kultuuripärandile. Omaaegsetest piiblitõlgetest said tuule tiibadesse tänapäeva

Read More »
English