Artiklid

Kokku 450 postitust

Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine (3. osa)

Loe dokumendi esimest osa siit ja teist osa siit. 3. Misjoni praktika3.1. Misjon kui kogu kiriku ülesanne3.2. Misjonikiriku tegevus3.2.1. Tunnistav osadus3.2.2. Oikumeenilineosadus3.3. Misjoni uued proovikivid ja võimalused3.3.1. Misjon „ilmamaa äärteni“3.3.2. Misjon ja infotehnoloogia3.3.3. Misjoni ressursid3.3.4. Misjoni palverännak Kokkuvõte 3. OSA MISJONI PRAKTIKA „Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta […]

Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine (2. osa)

Loe dokumendi esimest osa siit. 2. Misjoniteoloogia2.0. Sissejuhatus2.1. Jumala missioon2.1.1. Jumala missioon loojana2.1.2. Jumala missioon lunastajana2.1.3. Jumala missioon pühitsejana2.2. Kirik missioonil ehk misjonikirik2.2.1. Misjon kuulub kirikuks olemise juurde2.2.2. Misjon toimub Sõna jõul ja Vaimu juhatusel2.3. Misjoni teoloogilised mõõtmed2.3.1. Misjon kui uuenemine, lepitus ja võimestamine2.3.2. Misjon kui holistlik kontekstitundlik tegevus2.4. Teoloogia, kontekst ja praktika 2. OSA […]

Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine (1. osa)

Sisukord EessõnaTänuavaldusSissejuhatus1. Misjoni kontekstid1.1. Misjoni kontekstide eristamine ja kirjeldamine1.2. Kontekste määratlevad hääled1.3. Maailmas toimuvate muutuste mõju üleilmsetele ja kohalikele kontekstidele1.3.1. Üleilmastumise mitmetahuline mõju 1.3.2. Tehnoloogia 1.3.3. Tervis 1.3.4. Vägivald maailmas1.3.5. Religioon, kultuur ja poliitika 1.4. Kontekst ja teoloogia2. Misjoniteoloogia2.0. Sissejuhatus2.1. Jumala missioon2.1.1. Jumala missioon loojana2.1.2. Jumala missioon lunastajana2.1.3. Jumala missioon pühitsejana2.2. Kirik missioonil ehk misjonikirik2.2.1. […]

Piibel katoliiklikus traditsioonis

Ühinenud Piibliseltsid ja Kirikute Maailmanõukogu on 2018 aastal publitseerinud ühisväljaande pealkirjaga „Sinu sõna on tõde: Piibel kümnes kristlikus traditsioonis.“ Raamat on kogumik teoloogide ja ajaloolaste esseedest, mis arutlevad ja vaatlevad kuidas Piiblit kasutatakse ja mõistetakse erinevates kristlikes traditsioonides. Avaldame väljaandja loal eestindatud peatükke. 1. Varajasest kirikust renessansini Esimestel aastakümnetel andsid Palestiina, Süüria ja Egiptuse algkristlikud […]

EELK perikoopide abimaterjal 3/3: paastuaja 1. pühapäev 1Ms 4:3–10

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Religioossuse mõju tarbimislepingute keerukusele

Sissejuhatus Suhtumist religiooni peetakse Lääne ühiskonnas privaatsfääriks. Kaupade või teenuste pakkumisel võib huvitumine partnerite religioonihoiakutest olla põhjendatud, tagamaks ühesugune arusaamine lepingute sõlmimise võimalikkusest ja täitmisest. Mida täpsemalt teab müüja või teenindaja ostja eelistusi, seda täpsema pakkumise saab ta teha – religioonid kehtestavad kaupade omadustele ja omandamise korrale piiranguid. Pühakirjas loetletud kaupade ja teenuste  tarbimine pole […]

Reformatsioon Ungaris. Lühiülevaade, 2. osa

Loe artikli esimest osa siit. Kalvinismi ehk reformeeritute võidukäik Protestantismi järgmise suure lainena, nagu eelpool juba viidatud, jõudsid 16. sajandi teisel poolel Ungari aladele Šveitsi reformaatorite õpetused, mis sarnaselt luterlusele levisid eelkõige Ungari põhja- ja idaosa linnades, aga Transilvaaniaski (Daniel 1980, 99–114). Õige pea leidsid uued ideed laialdast kandepinda ka ungarikeelse talurahva seas. Seda niivõrd […]

Reformatsioon Ungaris. Lühiülevaade, 1. osa

„Reformatsiooni ei saa käsitleda kui ainult religioosset protsessi, see haaras ja mõjutas kogu ühiskonda“  – Meelis Friedenthal Sissejuhatus Tänapäeva Saksamaa aladel ja eelnevast sõltumatult Šveitsis 16. sajandi esimesel veerandil alanud usupuhastuse mõju järgnevale, eelkõige Euroopa vaimsuse edasisele kujundamisele, sh poliitilistele ja majanduslikele arengutele, on eestikeelseski kirjasõnas käsitletud aukartust ärataval hulgal. Seda eeskätt läbi saksakeelse kultuuriruumi, […]

Piibel ja misjon

Kristliku  misjoni alguse kohta pakub olulist teavet Uus Testament. Samuti on tähenduslik koht Vana Testamendi sõnumil. Teatavasti algas kristlik misjon juutide hulgas. Kui toimus nelipühasündmus, millest kõneleb Ap 2:1jj, siis liitus nendega umbes 3000 inimest (Ap 2:41). Hiljem lisandus liitujaid veelgi. Ap 6:7 on öeldud: „Ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas väga […]

EELK perikoopide abimaterjal 3/2: Issanda templisse toomise püha 2Ms 33:18–23

1. Perikoobi tekst Märkus: siinses toortõlkes on heebrea pärisnimed jäetud eestindamata. Nende eesti häälduspäraseks kirjutamiseks on kasutatud heebrea keele transkriptsiooni soovituslikke reegleid eesti keeleruumi jaoks, mille on koostanud Jürnas Kokla, Urmas Nõmmik, Anu Põldsam ja Kristiina Ross (vt siit, kolmas punkt). Muud heebrea transkribeeritud sõnad järgivad samade reeglite teist punkti. 18 (Siis) ütles ta: „Näita […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English