Artiklid

Kokku 432 postitust

Ajalehes oli kirikuga seotud artikkel. Aga miks nad just nii kirjutasid?

Aastaid ajakirjanduses töötades olen kiriku poolt puutunud kokku peamiselt kahe küsimusega: miks meedia usuga seotud teemadesse pika hambaga suhtub ja miks kõik peab olema nii kollane? Vaimulikud on rutanud vahel intervjuu eel ka hoiatama, et nemad räägivad ikka nii, nagu nemad usuvad, viidates sellega, et kavatsevad oma tõekspidamised keerutamata ja otse välja öelda. Küllap näitab […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/21: igavikupühapäev Mt 25:31–46

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

„Elu“ ζωή ja „igavene elu“ ζωὴ αἰώνιος Johannese evangeeliumis, 2. osa

Loe artikli esimest osa siit. 4. ζωή ja ψυχή Johannese evangeeliumi narratiivis Sõna “elu” ζωή esineb Johannese evangeeliumis 36 korda ja on üks johannesliku teoloogia tuummõisteid. Mõistele ζωή vastab verb ζάω elama, mis esineb evangeeliumis 7 korda. Veel on mõiste ζωή kõrval samast tüvest pärit samasuguse tähendusmahuga sõnad ζῶν ja ζῶντος, mille tõlkevasted on elav […]

„Elu“ ζωή ja „igavene elu“ ζωὴ αἰώνιος Johannese evangeeliumis, 1. osa

Eessõna Hingehoidjana haiglas inimestega vesteldes on mul olnud sügavuti minevaid vestlusi elust, surmast, Jumalast, usust ja igavikust. Raskelt haige inimese voodi kõrval istudes olen ette lugenud Johannese evangeeliumi. Hingerahu ja lohutust on andnud Johannese evangeeliumi pikad  meditatsioonid igavikust, elust ja igavesest elust, armastusest, valgusest, Jeesuse tulekust Jumala juurest igavikust ja tagasiminek Isa juurde. Olles saatjaks […]

Luterlik teoloogia ja teadusteooria

Teema „Luterlik teoloogia ja teadusteooria“ on teoloogia jaoks oluline; seda ka siis, kui teoloogia paikneb institutsionaalses mõttes väljaspool ülikooli, kus ta on pandud kokku teiste teadustega. Kui teoloogia on päriselt teadus, siis on ta ka ühenduses teiste teadustega. Sel juhul peab teoloogia seda sidet ka avalikult tunnistama. Kuid kristliku teoloogia jaoks ei tohi motiiviks olla […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/20: 21. pühapäev pärast nelipüha Mt 22:1–14

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Seksuaalsus ja seksuaalvähemused pühakirjas

Sissejuhatus Piibel on raamat, mille tähtsust ei ole võimalik üle hinnata: religioosse ja kultuurilise alustekstina mõjutab see ka tänapäeval jätkuvalt miljardite inimeste elu ja seda isegi siis, kui Piiblisse ei usuta. Sestap on eriti tundlikes küsimustes nagu seksuaalsusega seonduv ülioluline mõista, kuidas Piiblit loetakse ja tõlgendatakse. Käesoleva ettekandega tahangi tutvustada üht piibliteadustest pärinevat printsiipi – […]

Teoloogia ja filosoofia dialoog – Rudolf Bultmann ja Martin Heidegger

Milline on teoloogia ja filosoofia suhe? Filosoof Martin Heidegger (1889–1976) on öelnud, et „teoloogia on positiivne teadus ning säärasena sellepärast filosoofiast absoluutselt erinev“ (Heidegger 1994, 1918) Oleme ausad – nende kahe distsipliini suhe on olnud pisut komplitseeritud, sest on olnud teolooge, kes ei ole tahtnud filosoofiast midagi teada, kuna pidanud seda mõttetuks või lausa ohuks […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/19: lõikustänupüha Lk 12:13–21

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Inimese evolutsioon – mateeria kergeima vastupanu tee?

Jumala olemasolust ja vananenud teadusest Mulle on sageli tundunud, et õpetatud teoloogide vestlusringis mõjub kuidagi kohatult, kui võtta üles Jumala olemasolu küsimus. Ehkki me kõik teame, et viimselt on see keskseim ja olulisim teema, mõjub selle esitamine otse (st end peente eufemismide taha peitmata) elevandi koperdamisena portselanipoes. Samas, lugedes teoloogia ja religiooniuuringute enamikus sekulaarse taustaga […]

Reformatsioon 500
English