Artiklid

Kokku 526 postitust

EELK perikoopide abimaterjal 4/17: seitsmeteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Jh 5:19–21

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Paul Tillichi käsitus Jumalast (2. osa)

Lisaks sellele et Tillich räägib Jumalast kui olemisest endast ja olemise põhjast, mida ta interpreteerib kui „lõputut olemisväelisust kõiges ja üle kõige“ (Tillich 2008: 848), räägib ta veel ka Jumalast kui „Elust“, kui „Loovast“ (der Schaffende) ning Jumalast seotuses (Gott in Beziehung) (samas, 854jj; Tillich 1956: 290–332).   Väidet, et Jumal on elu, mõistab Tillich nii, et Jumal on olemise ja selle struktuuri aktualiseerumine (vt Tillich 2008: 854–862). Väidet, et Jumal […]

Paul Tillichi käsitus Jumalast (1. osa)

Sõnum Jumalast, kes on ilmutanud end Jeesuses Kristuses, on kristliku kuulutuse kese ja seepärast on ka õpetus Jumalast oluline igas teoloogilises süsteemis. Kuidas kõnelda aga Jumalast sekulariseerunud inimesele, keda traditsiooniline kristlik terminoloogia ei kõneta? Selle küsimuse ees seisis noor Paul Tillich (1886–1965), olles Berliinis Moabiti töölislinnaosas pastoriks. Sama küsimuse eest leidis Tillich end ka pärast […]

Judaistika – kellele ja milleks?

Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise peagi saabuv kolmekümnes aastapäev ning pea kahesaja aasta möödumine akadeemilise juudi teaduse rajaja Leopold Zunzi välja antud ajakirja Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums („Juudi Teaduse Ajakiri“) esmanumbri ilmumisest aastal 1823 pakuvad võimaluse arutleda judaistika koha üle tänases usuteaduskonnas ja ülikoolides viljeldavate teadusdistsipliinide hulgas laiemalt ning küsida, kas, kellele ning millisel […]

Filantroopia näidisaspektid Iiobi testamendis: peatükkide 9–15 tõlge ja kommentaar

Sissejuhatuseks Käesolevas lühiartiklis[1] on avaldatud eestindatud tekstikatke testamentidevahelise aja kirjanduse pseudepigraafsest kreekakeelsest Iiobi testamendist.[2] Peatükid 9–15 moodustavad teose struktuuris eraldiseisva sektsiooni (vaata tõlkele järgnevat kommentaari), kus on esitatud Iiobi heategevuslikud saavutused esimeses isikus. Tõlkimisel on lähtutud tõsiasjast, et tegemist on pühatekstiga, mille „koht elus“ (Sitz im Leben) on palju laiem kui jumalateenistus või liturgiline kontekst. […]

Rahvusvaheline pilguheit: luterlik haridus maailmas

Kuigi minu ettekande pealkiri kõneleb üldsõnaliselt luterlikust haridusest maailmas, tuleb järgnevalt siiski juttu kõrgharidusest ja nagu ütleb ettekande pealkirigi, võimaldavad ajalised raamid seda teha vaid põgusalt. Vastavalt peatungi ma kõigepealt lühidalt viimase Luterliku Maailmaliidu täiskogu hariduse-teemalisel sõnumil, seejärel vaatlen põgusalt luterlikele kirikutele teoloogide ja vaimulikkonna järelkasvu pakkuvate kõrgkoolide peamisi mudeleid ja toon välja mõned konkreetsed […]

EELK perikoopide abimaterjal 4/16: kaheteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Mt 23:1–12

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

EELK perikoopide abimaterjal 4/15: seitsmes pühapäev pärast nelipüha Lk 6:27–31

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

EELK perikoopide abimaterjal 4/14: viies pühapäev pärast nelipüha Lk 13:1–5

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Usuteaduslik haridus luterlikus vaates

Artikli aluseks on 14. mail 2021 veebikonverentsil „EELK UI 75: missioon eile, täna, homme“ peetud ettekanne. Algselt oli ettekande täiskuju esitatud avaldamiseks ajalehes Sirp. Kuna Sirbis sai ilmuda siiski töödeldud lühiversioon, avaldab K&T selle täies mahus. Austatud Usuteaduse Instituudi (UI) juubelikonverentsist osavõtjad, daamid ja härrad, õed ja vennad! Mul on au ja rõõm vastata konverentsi […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English