ISSN 2228-1975
Search

Usaldan ja näen (nr 276/ 24.3.2017)

Foto: Kadri Lääs

Usaldus algab kas usuhüppest tundmatusse või äratundmisest, et mind on usaldatud. Neist esimene on igal juhul julgustükk, kus meil puudub igasugune kindel pind jalge all, et see usaldus end “ära tasub” ja mitte ei lõppe pettumuse ning haigetsaamisega. Me külvame, aga ei tea, kas see seeme leiab pinnase, kus idaneda ja juurduda. Meil kõigil on sarnaseid kogemusi elust, aga on ka selliseid, kus oleme kogenud armastust ja toetust seal, kus seda viimasena leida lootsime. Ja see võib olla silmiavav kogemus.

EELK Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala kõneleb tänase Kirik ja Teoloogia numbri jutluses armastuse ja hoolimise väest, kui oluline on iga inimese jaoks teadmine, et keegi temast hoolib ja vaatab tema peale armastava pilguga. Jumal on teinud Kristuses esimese usaldava sammu inimese suunas, teadmata, kuidas inimene sellele armastuseavaldusele vastab. Meie Jumal teab, mida tähendab usalduse reetmine, aga ta teab ka, kuidas tingimusteta armastus võib anda inimese elule uue suuna ja sisemise kindluse, et ta on just sellisena Jumala silmis väärtuslik. Ja sellepärast ta jääb ustavaks oma tõotusele ning püsib Jumalana oma loodu kõrval kõigist tagasilöökidest hoolimata.

Eriline heameel on tänases numbris teieni tuua teoloogiadoktori ja EELK emeriitõpetaja Toomas Pauli vastused lugejate küsimustele. Mitmekesine ja mõtlemapanev intervjuu peegeldab Pauli avarat silmaringi ja aastakümnetepikkust kogemust vaimuliku, õppejõu, kultuuriloolase ning esseistina.

Tänase ajakirjanumbri artikkel heidab ühelt poolt pilgu kaugele ajalukku, tuues meieni Vladimir Sazonovi käsitluse siidonlaste küüditamisest Ahhemeniidide kuninga Artaxerxes III poolt 345–344 eKr. Siidoni linn asus Foiniikias ja oli üks sealseid olulisemaid linnu, millest on korduvalt juttu nii Vana kui Uue Testamendi tekstides. Siidonlaste saatus ei ole võõras ka meie rahvale; tahame selle artikliga meenutada kõiki 1949. aasta märtsiküüditamise ohvreid, kelle võõras võim viis kodumaalt kas ajutiselt või jäädavalt eemale.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Vladimir Sazonov, Siidonlaste küüditamine Artaxerxes III poliitika taustal.

Lugejaintervjuu Toomas Pauliga.

Pia Ruotsala, Mu silmad on alati Issanda poole (Jh. 12:37-43).

 

Uudised: Kirikute Maailmanõukogu kvartalikirja värske number käsitleb paavst Franciscuse panust oikumeenilisse dialoogi.

 

Vt ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English