ISSN 2228-1975
Search

Ärgem varjakem sõna! (nr 7/ 27.1.2012)

Foto: Evelyn Nõmmik

 

Veebiajakirja Kirik & Teoloogia tänases numbris kirjutab EELK Kanepi koguduse õpetaja Margit Lail, et „tänapäeva ühiskonnas on sõnu palju, õieti ütleme, et infot on palju ja see levib väga kiiresti ja kontrollimatult. Isegi sellisel määral, et kaob ära piir info ja müra vahel, sestap ei oma palju sellest, mida kuuleme, meie jaoks mingisugustki tähendust“. Igapäevaste raskustega võideldes on Sõna Kristusest elus püsinud, sest vägi on Sõna elus hoidnud, mõtiskleb Margit Lail edasi.

Jah, Kristuse kirik on väega kirik. Kiriku liikmed ja töötajad on väega inimesed, Jumala Sõna kuulutajad. See Sõna loob usku ning ehitab üles maailma ja inimest. See Sõna seab ka standardeid, millele on mõnikord raske vastata, ent me ei pääse sellest. Kuidas siis küll olla vääriline Sõna kuulutama? Kuidas seda küll tänapäeval ja meid ümbritsevatele ühiskonna liikmetele teha? Veebiajakirja toimetuskolleegium on veendunud, et üheks oluliseks viisiks inimesi kiriklikult ja teoloogiliselt kõnetada on tuletada neile meelde nende inimlikku olemust ning siis nende lõplikkust. Viimase valguses avaneb inimene Sõnale. Kuidas seda teha, seda demonstreerib meisterlikult Marburgi ülikooli emeriitprofessor Otto Kaiser oma kirjutise „Vana Testamendi tähendus kristlikule usule“ teises osas.

Suure algustähega Sõna kõrval on ka sõna, millega anname ligimestele aimu oma tegemistest, jah, ka kiriku tegemistest. Et see on vahest keerulisemgi, kui mõnikord kiriku liikmetele ja ühiskonnale edastavates sõnumite koostamisel eeldame, ning et selle valdkonna sisu, kommunikatiivsuse ja strateegia üle tuleb pidevalt mõtelda, sellest annab märku tänane arvamuslugu Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi teadurilt Kadri Ugurilt.

Margit Lail kirjutab: „Jeesuse kuulutuse oluliseks osaks on inimese julgus- tamine. Ta teab, kuidas meie elu toimib, isegi ajaline distants ei tee Jeesuse kuulutust tühjaks või eluvõõraks, vastupidi – see, millest ta kõneleb, on täna vaat et olulisemgi kui omal ajal.“ Ärgem siis varjakem Sõna! Ärgem siis varjakem sõna! Sõna Temast ja sõna meist, kirikust!

 

Tänases numbris:

Otto Kaiser, Vana Testamendi tähendus kristlikule usule (2. osa).

Kadri Ugur, Kirik ja meedia – kes vajab keda?

Margit Lail, Valik on sinu! (Mt 10:32-33)

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English