ISSN 2228-1975
Search

Kelle hääl? Kelle võit? (nr 393 / 21.6.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder

Öeldakse, et võitjad kirjutavad ajaloo, seega domineeriv võim ütleb, kuidas asjad on. Demokraatlikus ja sõnavabadust austavas ühiskonnas ei tohiks see ütlus või tõsiasi paika pidada, sest hääl peaks olema ka neil, kes ei ole võitjad, ning võitja narratiivi võib alati kahtluse alla seada. Kui palju me kuulame siinsete kaaselanike häält? Kui palju võtame pikemata omaks seisukohad, mida esindavad millegi poolt või vastu võitlejad?  Kui hästi tuleme toime arusaamadega, mis tekitavad võõrastust?

Tänavu Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö kaitsnud Ege Lepa kajastab seekordses artiklis oma uurimistöö tulemusi. Saame lugeda Eesti moslemitest ning sellest, kuidas näevad nad ennast ja oma kogukonda.

Religiooniantropoloog Jaanus Kangur kirjutab möödarääkimisest ja mittemõistmisest, mida ta näeb meie ühiskonnas näiteks ühenduses kooseluseadusega. Seda küsimust analüüsides jõuab Kangur kultuurivälise või -ülese olemasolu võimalikkuse küsimuseni ning sealjuures küsib ka inimõiguste universaalsuse paikapidavuse kohta.

Võidupüha tähistamine ajendab selle numbri mõtiskluses küsima võidu saavutamise üle – kuidas saabub võit maailma üle? Kas selle saavutamise pärast peab muretsema? Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester Aleksander Sarapik kirjutab, et tõelise võiduni on üks tee, ja see viib läbi armastuse.

Head lugemist!


Tänases numbris:

Ege Lepa, Mida räägib endast ja oma kogukonnast Eesti moslem?

Jaanus Kangur, Kultuuriülese eksistentsi võimalikkusest (võimatusest) ehk kas „uus evangeelium“ teeb õndsamaks?

Aleksander Sarapik, Kas peame muretsema, kuidas saabub meile võit maailma üle?

Noored luterlased toovad esile 2019. aasta nõukogul murekohtiKutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English