ISSN 2228-1975
Search

Käänulisel rajal (nr 325/ 2.3.2018)

Foto: Tuuli Varik

Inimese elu siin päikese all kulgeb oma käänulist rada ja mitte harva leiame end mõtlemast, mis on selle kõige mõte siin või kuhu see rada meid üldse viib. Ja kas ta peabki mind kui elu mängukanni suunama ja juhtima või olen ma ise oma teekonna seadja, valikute tegija elu ristteedel. Tänase ajakirja Kirik & Teoloogia numbrisse on kokku kogunenud kirjutised, mis avavad erinevatest vaatenurkadest (risti)inimese valikuid eluteel ja nende mõju nii üksikisikule kui ka kogukonnale tema ümber.

Toimetuskolleegiumi liikme Anne Burghardti tõlkes ilmub esimene osa artiklist, mille on kirjutanud Guillermo Hansen – üks rahvusvaheliselt tuntumaid Ladina-Ameerika päritolu luterlikke teolooge. Artikkel käsitleb suhtumist rahasse ja n-ö kapitalistlikku maailmakorraldusse luterluse sees, alustades Martin Lutherist endast, kes kasutamata küll meie kaasajal käibivat terminoloogiat, on sõnastanud väga selgelt oma seisukoha „kapitalismi” ilmingute osas nagu liigkasuvõtmine, indulgentside müük, saamahimu ja mammona teenimine, mida ta peab ebajumalakummardamiseks, näidates, et need ei kujuta endast lihtsalt muutunud ühiskonnakorralduse vormi, vaid neil on ka oma religioosne ja vaimne dimensioon.

Uku Masing on teinud eesti keeleruumis tuntuks mõiste elusamus, millest tänase numbri arvamusloos kirjutab Tartu Ülikooli usuteaduskonna üliõpilane Hanno Padar. Elusamus kui ärkvel olek, vastandina uinunud olekule, enda kanda või eksitada laskmisele võõrastele radadele, mis lubavad säravaid saavutusi. Padari sõnul on oluline panna tähele oma südame kutset, otsida tõelist, otsida oma teed.

Oma tee otsimisest kirjutab ka EELK Toronto Peetri koguduse õpetaja Mart Salumäe, kui ta vaatab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva järel tagasi meie rahva ja kiriku ajaloole, mis moodustab justnagu „inimlike tahtmiste ning jumalike valikute kirju mustri, mida hoiab koos Jumala vankumatu arm”. Ta julgustab lugejaid kasutama meile antud võimalusi ning meenutab, et vaid olles armulised, elame armus; tõeliselt vaba ja õnnelik saab süda olla vaid siis, „kui sellesse varjule pandud armastust ja halastust kasutatakse”, kui inimene annab end Jumala armastuse ja halastuse tööriistaks.

Head lugemist!

 

Tänases Kirik & Teoloogia numbris:

Guillermo Hansen, Majandus ja arm: luterlik lähenemine rahale, religioonile ja võlale, 1. osa.

Hanno Padar, Elusamusest isiklikul ja kollektiivsel tasandil.

Mart Salumäe, Kolm jumalikku valikut ehk inimene mõtleb, aga jumal juhib (Rm 9:11-23).

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uueks peasekretäriks valiti õp dr Mario Fischer.

Soome Evangeelne-Luterlik Kirik valis uue peapiiskopi.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English