ISSN 2228-1975
Search

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uueks peasekretäriks valiti õp dr Mario Fischer

Dr Mario Fischer ja piiskop dr Michael Bünker (Foto: EKOE)

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) nõukogu valis õp dr Mario Fischeri uueks peasekretäriks 22.–25. veebruaril toimunud istungil Varssavis. Dr Fischerist saab esimene põhikohaga peasekretär. Nõukogu võttis vastu otsuse põhikohaga peasekretäri ameti osas juba 2016. aastal Roomas ning seejärel alustas valimisprotsessi.

Fischer sündis 1976. aastal Darmstadtis ning on Hesseni ja Nassau Evangeelse Kiriku õpetaja. Peale teoloogia- ja filosoofiaõpinguid Mainzis, Marburgis, Roomas ja Münchenis sai ta Münchenis Gerd Haeffneri SJ juhendamisel doktorikraadi. Fischeri dissertatsiooni teemaks oli religioosse kogemuse tähendus Heideggeri varases religioonifenomenoloogias. Ta teenis kirikuõpetajana mitmes Rhine-Maini piirkonna koguduses. Lisaks oli Fischer aktiivselt seotud ka vabatahtlike tuletõrjetteenistusega.  2010. aastal töötas dr Fischer erakorralise assistendina EKOE peakorteris Viinis, kus ta vastutas mitme projekti eest, nagu näiteks  2012. aastal Firenzes toimunud täiskogu vabatahtlike programm. Fischerist sai EKOE kantselei juhataja 2016. aastal.

„Mario Fischeril on pakkuda kolm hinnalist väärtust: teoloogiline ekspertiis, rahvusvaheline kogemus kirikus ning tugev korralduslik võimekus,“ ütles Gottfried Locher, EKOE president. „Nõukogu ning eriti presiidium usaldab teda. Meil on kõrged ootused ning me teeme kõik, mis on meie võimuses, et toetada meie uut peasekretäri tema nõudlikus ametis.“

Dr Fischer astub ametisse järgmisel EKOE täiskogul, mis toimub Baselis Šveitsis 13.–18. septembrini 2018 ning mille organiseerimisega on ta tihedalt seotud. Dr Fischer on nimetanud peamisteks ülesanneteks oma ametiajal, mis on aastatel 2019–2024, kirikuosaduse süvendamist nii jumalateenistusliku elu kui kirikute sotsiaalse vastutuse osas. Dr Fischer võtab ameti üle peasekretär dr. h. c. Michael Bünkerilt, keda ei saa ametisse uuesti valida tema pensionile jäämise tõttu 2019. aastal Austria Augsburgi Usutunnistuse Evangeelse Kiriku piiskopiametist.

 

Allikas: EKOE

Soovitatud:

English