ISSN 2228-1975
Search

Ei ole siin meest ega naist (nr 300/ 8.9.2017)

Foto: Ergo Naab

 

Käesolev aasta on aastapäevade aasta – 500 aastat reformatsioonist, 100 aastat EELK kui vaba rahvakiriku sünnist, 50 aastat naiste ordineerimisest. Kõik need aastapäevad on tihedalt seotud – ilma reformatsioonita ei oleks sündinud ei vaba rahvakirikut Eestis ega saanud võimalikuks ka naiste ordineerimine. Seepärast kandis ka viimasele sündmusele pühendatud konverents, mis leidis aset eile ja täna Metodisti Kiriku Teoloogilise seminari ruumides, pealkirja „Reformatsiooni viljad ja väljakutsed.“

Naiste ordinatsioon, mille algusest Eestis möödub tänavu 50 aastat, tugineb evangeeliumile, mis seab kõigile kristlastele ülesandeks olla Kristuse tunnistajad ja lähtub luterlikust arusaamast vaimuliku ameti kohta, mis mõistab seda „Sõna ja sakramendi ametina“. Uus Testament ei sea mingeid piiranguid evangeeliumi kuulutamisele, ent neid piiranguid on seadnud inimlikud traditsioonid, tavad ja kombed, ühiskond ja kultuur. Luterliku arusaama järgi on Sõnas ja sakramendis tegev viimselt Jumal ise ja seetõttu ei saa nende mõju sõltuda armuvahendite jagaja soost, vanusest, kultuuritaustast ega teistest maistest teguritest. Juba Paulus teadis, et Kristuses ei ole meest ega naist,  orja ega vaba (Gl 3:28). Läks aega ligi kaks aastatuhandet, et see vahepeal unustatud tõde taas avastada. See sündis tänu reformatsioonile ja seetõttu võib ka naiste ordineerimist nimetada reformatsiooni viljaks.

Peaaegu kõik tänase numbri artiklid on pühendatud naiste ordineerimisele. Naiste ordinatsiooni 50. aastapäev kutsub meid üles vaatama kaugemale kõigele inimlikust ja maisest ja rõhutab, et Jumal võib oma Sõna kuulutajaks kutsuda ükskõik keda ja et meil ei ole õigust Tema kutsele piire seada. Võime olla tänulikud Jumalale, et naised võivad meie kirikus juba pool sajandit vahendada Sõna ja sakramente. Seekordne ajakirja number annab lugejale võimaluse heita pilku täna lõpule jõudnud juubelikonverentsile.

Uue kooliaasta sõnumi edastab teoloogia õppuritele EELK Usuteaduse Instituudi dekaan Randar Tasmuth. Tasmuth kirjeldab teoloogia õppimise võimalusi ja võlu, samuti vastutust, mis kaasneb õppimisega.

Head lugemist!

 

Tänasest numbrist võib lugeda:

Anne Burghardt, Naiste ordinatsioon oikumeeniliste kõneluste kontekstis.

Randar Tasmuth, Teoloogiat õppijate võimalused sügisel 2017.

Urmas Viilma, 50 aastat naisvaimulike ordinatsiooni algusest.

Kutse konverentsile: Konfliktist osaduseni

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English