ISSN 2228-1975
Search

Ülemaailmsed usupõhised organisatsioonid kutsuvad üles soolisele õiglusele koroonakriisi ajal

Usu esindajatest ja usupõhistest võrgustikest koosnev rühmitus „Faith in Beijing“ („Usk Pekingis“) tegi 23. aprillil avalduse, milles kutsus maailma üles pöörduma valitsuste ja tsiviilühiskonna poole, et seista kiireloomuliste koroonaviiruse meetmete eest, mis kaitseks naiste õigusi ja edendaks soolist õiglust.

„Ühisavaldus: sugu, usk ja COVID-19“ kirjeldab, miks just naised ja tüdrukud tunnevad kõige rängemalt koroonaviiruse mõjusid. Kirikute Maailmanõukogu on seda avaldust allkirjastades sellele oma toetuse andnud.

„Pandeemia levimisel oleme me olnud tunnistajateks lähisuhte vägivalla ning muud sorti koduvägivalla kasvamisele,“ seisab avalduses. „Kui praegu on äriline tegevus peatunud, on meil võimalus järele mõelda oma katkise maailma üle ja oma majandussüsteemi üle. Nendes kohtades saame me hakata ette kujutama maailma, mis on juurdunud võrdsuses ja õigluses kõigi jaoks. COVID-19 pandeemia on paljastanud kuivõrd vastastikku seotud me ülemaailmselt oleme ning kuidas sooline ebaõiglus paljastab end individuaalsel ja kollektiivsel tasemel.“

Loe avalduse täisteksti siit.


Allikas: KMN

Soovitatud:

English