ISSN 2228-1975
Search

Lõikuskuu esimesi mõtteid (nr 34/ 3.8.2012)

Foto: Johann-Christian Põder

 

Võib-olla on süüdi üksjagu suvist vihma, et me ajakirja lugejaskond polegi heinakuus märkimisväärselt vähenenud. Ehkki hulk palavaid ilmasid, mis sobivad ju mere ääres lainete loksumise kuulamiseks või enda neisse kastmiseks oleksid olnud piisav põhjus unustada mõneks ajaks virtuaalses maailmas toimuv. Oleme rõõmsad püsiva lugejaskonna üle ja tervitame, keda puhkuse keskel, keda juba uuesti tööpostile saabunult, lõikuskuu esimese Kirik & Teoloogia numbriga.

Tänuga avaldame teise poole Kari Latvuse põhjalikust artiklist karitatiivse diakoonia mõiste sünni kohta. Võtkem siit lõikuskuusse kaasa teadlik (= kriitiline) suhtumine oma igapäevasesse sõnakasutusse ja traditsiooni.

Et meie soov pole keskenduda ainult luterliku kirikuga seonduvale ja et oleme avatud kõikidele, siis on rõõm avaldada tänases numbris Eesti Adventistide Liidu Tallinna 1. koguduse pastori Toivo Kaasiku arutlus selle üle, mida ütleb Piibel. Tõsiasi, millele ta osutab, on kahjuks igapäevane: Piiblit kasutatakse oma huvides ja liiga vähe lähtutakse Piibli kui terviku sõnumist.

Tartu Ülikooli professor ja EELK vikaarõpetaja Tarmo Kulmarilt pärineb tänane esimene jutlus. Tuntud sinepiivakese võrdpildist lähtudes on tema teemaasetus loomulik: usu kasvamisest on jutt. Ent kasvamisel on Kulmari nägemuses oma varjund, nimelt lähtudes eestlaste ajaloolisest kontekstist.

Lõikuskuusse saatku meid teinegi jutlus, Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikmelt Thomas-Andreas Põderilt. Kui juba õpime suhtuma teadlikult sõnakasutusse, traditsiooni, Piibli tsiteerimisse või eestlaste usku, siis on omal kohal ka teadlikkus surmamõistmisest ja õigeksmõistmisest. Mis on õieti inimlik ja mis jumalik? Seda küsimust peame küsima lakkamatult.

 

Tänases numbris:

Kari Latvus, Karitatiivse diakoonia mõiste sünd (2. osa).

Toivo Kaasik, Mida Piibel ütleb?

Tarmo Kulmar, Kasvatagem oma usku (Lk 17:5–6).

Thomas-Andreas Põder, Surma- ja õigeksmõistmine – kes on Jumal ja kes on inimene (Jh 8:3–11).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English