ISSN 2228-1975
Search

Sõna, mis viitab ääre taha (nr 200/ 9.10.2015)

Foto: Karin Kallas
Foto: Karin Kallas

Raamatu sõnadesse on kätketud sõnum, mis viitab kaugemale kui meie ja meid ümbritseva piirid. See sõna on aken, mis näitab ja laseb näha seda, milleni me omast jõust ei suuda jõuda. Kuid see, mida näeme, tajume ja loeme, on liiga keeruline või liiga lihtne, et mõista. See aga ei tähenda, et meil poleks tahtmist või ka kohustust proovida mõista. See tohutu kogus mõttetööd, mis on tehtud Pühakirjast arusaamise nimel vajab vahendamist ja edasiandmist. Nii mõistab end ka Kirik & Teoloogia: teo-loogiliste, Jumalast lähtuvate või Temast inspireeritud mõtete ja küsimuste üks väljaütleja ja nähtavaks tegija. Et Tema sõna ja sõna Temast unustustesse ei vajuks, et seda maha ei vaikitaks.

Ajakirja 200. numbri puhul on sõna antud kõigile Kirik & Teoloogia kolleegiumi liikmetele. Pärast neljandat ilmumisaastat küsime endalt: „Miks me seda teeme?“ Selle üle on oluline järele mõelda, et siht ei kaoks silme eest. Meeldetuletus, mis ehk aitab arendada ja luua tulevikuperspektiive. Loodame, et pilguheit Kirik & Teoloogia tegijate eesmärkidele ja inspiratsioonile innustab lugejaid ka edaspidi ajakirjale kaasa elama ning mõtlema!

Avaldame Kirik & Teoloogia kolleegiumi liikme Katri Aaslav-Tepandi artikli „Logos Johannese evangeeliumi algushümnis (Jh 1:1-18)“ kahes osas. Artikli esimene osa annab mitmekülgse ülevaate Johannese evangeeliumiga seotud põhiküsimustest. Logos’e teema puhul on tänuväärne ja oluline meenutus, et selle sõna/mõiste uurimisel erinevates mõttemaailmades tuleb tähele panna nii selle sõna kasutamise sarnasusi kui ka erinevusi. Logos’e eriline koht Johannese evangeeliumis on teinud selle evangeeliumi uurimise eriliselt kütkestavaks. Aaslav-Tepandi kirjutab: „[Johannese evangeeliumit] on nimetatud üheks saladuslikumaks Uue Testamendi kirjutiseks. „Enam kui mõistatus“ („mehr als das Rätsel“), võtab sajandipikkuse Jh evangeeliumi uurimistöö  kokku Philipp Vielhauer (Vielhauer 1975, 411). /…/ Evangeelium on tõepoolest kaetud saladusega, mis varjutab nii selle asendit algristluses, sünnilugu ja autorsust kui ka eripärast sisu, teemasid ja stiili, jäädes tänaseni üheste vastusteta.“

Tänase jutluse autor Arho Tuhkru kirjutab lõikustänupüha abil tänulikkusest ning Jumala antu märkamisest ning äratundmisest. Tuhkru kirjutab: „Tõeline tänu tuleb sügavast äratundmisest, et kõik on kingitus Looja käest ja peidab just tärkamise, kasvamise, viljumise ja küpsemise saladust. Olgu see toiduga, asjade või ajaga, mis meile usaldatud, või inimestega, keda kohtame, või oskuses taibata lihtsat rõõmu. Inimeste puhul olen mõistnud, et siira tänamise rõõm on alati kahepoolne ja kõiki osasaajaid kaunistav.“

Julget lugemist ja kaasamõtlemist!

 

Tänases numbris:

Katri Aaslav-Tepandi, Logos Johannese evangeeliumi algushümnis (Jh 1:1-18) (1. osa).

Kirik & Teoloogia toimetus, Miks ma seda teen? Kolmteist vastust Kirik & Teoloogia toimetajatelt.

Arho Tuhkru, Märkamise pühapäev (1Ms 8:22).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud 2010-2015 ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English