ISSN 2228-1975
Search

Evangeelne Kirik Saksamaal võttis vastu tulevikustrateegia

Evangeelne Kirik Saksamaal pidas eelneval nädalavahetusel 12. kirikukogu 7. istungit. Sellel kirikukogu istungil langetati kaugeleulatuvaid otsuseid evangeelse kiriku tuleviku üle. Kirikukogu toimus koroona pandeemia tõttu esimest korda ajaloos digitaalselt ja selle motoks oli „Kirik on tulevik“.

Esmalt kinnitas kirikukogu suure häälteenamusega strateegiadokumendi „Välja avarusse – kirik kindlal alusel“, mis tegeleb ühiskondlike muutuse teemaga ja annab impulsse, kuidas kujundada kirikuelu tulevikus. Sellega on tihedalt seotud ka uus Evangeelse Kiriku Saksamaal finantsstrateegia, milles kirik reageerib prognoositud finantsvahendite vähenemisele tulevastel aastakümnetel. Kirik näeb ette 17 miljoni euro suurust kulude kokkuhoidu aastani 2030. Kolmas tulevikku suunatud dokument on kiriku digitaliseerimise strateegia, mis ei tegele ainult digitaliseerimise praktiliste küsimustega, vaid ka selle kultuurimuutuse teoloogilis-eetiliste aspektiga.

Kirikukogu eesistuja Irmgard Schwaetzeri sõnul näitas evangeelne kirik selle kirikukogu istungiga, et ta on valmis muutuma. „Me  teame, et 20 aasta pärast seatakse kirikule hoopis teistsugused nõudmised, kui seda praegu tehakse.“ Sellepärast alustas kirik 2017. aastal kohe pärast reformatsioonijuubelit ulatuslikku konsultatsiooniprotsessi ja on jõudnud nüüd välja otsuste langetamiseni.

Käesolev istungijärk jääb sellele kirikukogu koosseisule viimaseks. Mais 2021 koguneb juba uus kirikogu esimeseks istungiks. Oma tänusõnades praegusele kirikukogu eesistujale tõstis EKD nõukogu esimees piiskop Heinrich Bedford-Strohm esile tema panust: „Sinu kirik on sulle tänulik sinu pühendumuse, sinu südamejõu ja sinu tarkuse eest, mida sa oled kirikule nendel aastatel osutanud. Ilma sinuta ei oleks me nii kaugele jõudnud ega nii hästi koos püsinud.“ Kirikukoguliikmeid oli tulnud tervitama ka Saksamaa Liidupresident Frank-Walter Steinmeier, kelle sõnul vajame kiriku häält praegu, aga ka tulevikus. „Me vajame kirikut jõuna, mis näitab suunda ja on toeks.“

Schwaetzer võttis kirikukogu otsused kokku: „Täna langetatud otsused tuleviku osas aitavad kaasa kiriku ees seisvate muutuste suunamisele nii, et meil on võimalik evangeeliumi mõjusalt kuulutada ka tulevikus.”

Allikas: Evangeelse Kiriku Saksamaal pressiteade

Soovitatud:

English