ISSN 2228-1975
Search

Euroopa kirikud kutsuvad inimesi üles vaktsineerima COVID-19 viiruse vastu

Euroopa Kirikute Konverentsi president õp Christian Krieger ja Euroopa Liidu piiskoppide konverentside komisjoni president kardinal Jean-Claude Hollerich SJ on esitanud järgmise ühise üleskutse.

Ilmutagem advendiaja alguses Kristuse armastust, näidates üles vastutustunnet ja hoolivust kõigi suhtes. Kuna COVID-19 pandeemia kestab teist aastat, julgustavad Euroopa kirikud kõiki järgima vajalikke sanitaarmeetmeid ja end vaktsineerima.

COVID-19 nakkused on Euroopas endiselt tõusuteel, samal ajal kui arstid ja meditsiinitöötajad on kurnatud ja haiglasüsteemi ähvardab ülekoormuse tõttu kokkuvarisemise oht.

Erinev vaktsineerituse tase Euroopas viitab selgelt selle dramaatilise olukorra põhjustele. Mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis on täieliku vaktsineerituse tase kahjuks ikka veel suurel määral allpool viiruse leviku tõkestamiseks vajalikku taset, ehkki vaktsiinid on kättesaadavad.

Pärast teadus- ja meditsiiniekspertide ärakuulamist usume, et vaktsineerimine on praegu kõige tõhusam viis pandeemia vastu võitlemiseks ja inimelude päästmiseks. Vaktsineerimine pakub kaitset mitte ainult meile endile, vaid ka meie vendadele ja õdedele, eriti kõige haavatavamatele meie seas. Seega on see armastuse ja hoolivuse, aga ka kodanikuvastutuse ja ühiskondliku õigluse tegu.

Me mõistame, et vaktsineerimise otsus ei pruugi olla lihtne ja et kõhklemise põhjuseid võib olla palju. Mõni ei pruugi vaktsineerida tõsiste tervisehäirete tõttu. Teised võivad karta selle kõrvalmõjusid või olla neis kahtlevad. Me julgustame neid oma kõhklustega tegelema ja langetama teadlikku otsust pärast pädevatelt asjatundjatelt professionaalse nõu saamist.

Kahjuks oleme tunnistajaks ka valeinformatsiooni ja eksitava teabe levikule meie ühiskondades seoses vaktsineerimisega, mis tekitab hirmu ja polariseerumist ajal, mil meie ühiskonnad vajavad ühtekuuluvust, ühtsust ja solidaarsust.

Me pöördume tungivalt kõigi ühiskonnas vastutust kandvate isikute, sealhulgas poliitikute ja ajakirjanike ning meie liikmeskirikute poole, et nad astuksid vastu mis tahes väärinfo levitamise katsetele.

Me kutsume kõiki ühiskonnategelasi üles tõstma inimeste teadlikkust ja julgustama neid astuma vastutustundlikke samme nii enda kui teiste kaitsmiseks, eriti nende kaitsmiseks, keda ei saa vaktsineerida tervislikel või muudel põhjustel.

Valmistume jõulude tähistamiseks, kuid meenutagem: „Hüüdja hääl: „Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale!” (Jesaja 40:3). Jumal läkitas oma Poja maa peale, et väljendada oma armastust ja meist hoolimist. See hea sõnum on ka tänapäeval väga aktuaalne. Andkem sellest elavat tunnistust, näidakem üles vastutust ja hoolivust.


Allikas: Euroopa Kirikute Konverents

Soovitatud:

English