ISSN 2228-1975
Search

Ligimene igas inimeses (nr 413/ 8.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder

Ebavõrdsus, mis tuleneb nii ühiskondlikest – eelkõige majanduslikest – ja looduslikest oludest, on maailma mastaabis eriti märgatav. Eesti on üsna heal kohal – loodus annab meie maanurgas piisavalt vilja ja vett. Samuti ei ole siinsed majandusprobleemid sellele tasemel, et me peaksime võitlema vaesusega. Nii võib kirjeldada nii Eesti kui Euroopa olukorda üldiselt. See aga ei tähenda, et nimetatud probleemid ei oleks üksikisikute või mõne ühiskonnarühma juures vägagi teravad.

EELK Rakvere Kolmainu ja Käsmu koguduste õpetaja Tauno Toompuu kirjutab kiriku misjonitööst ÜRO säästva arengu eesmärkide valguses. Ta kõneleb vajadusest panna rohkem rõhku Euroopa misjonitöös tegudele ja igapäeva eluolu parendamisele, nii nagu see on loomulik osa misjonitööst arengumaades.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku preester Timoteos Vassel jutlustab ligimese äratundmisest ja tema aitamisest. Tarvilik ei ole mitte üksnes mõelda sellele üle, kes meie ligimene olla võiks, vaid ligimene igas inimeses ära tunda ning armastuse kaudu teda hoida.

Avaldame Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme Katri Aaslav-Tepandi artikli „„Elu“ ζωή ja „igavene elu“ ζωὴ αἰώνιος Johannese evangeeliumis“ teise osa. Saame lugeda mõiste „elu“ erinevatest tähendustest ja nüansirohkusest Johannese evangeeliumis.

Head lugemist!


Katri Aaslav-Tepandi, „Elu“ ζωή ja „igavene elu“ ζωὴ αἰώνιος Johannese evangeeliumis, 2. osa.

Tauno Toompuu, ÜRO säästva arengu eesmärgid ja kiriku misjonitöö.

Timoteos Vassel, Armastuse eksam (Lk 10:25–37; Gl 2:16–20).

Luterlik Maailmaliit osaleb ÜRO kliimakonverentsil COP25.


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English