ISSN 2228-1975
Search

Kauge aeg ja lähedane inimene (nr 70/ 12.4.2013)

Chongha Zanbili tsikuraat (kunagise Elami alal), foto: Ancient Mesopotamia

 

Piibliraamatud kirjutati vanas Iisraelis, mis oli igas mõttes muistse Lähis-Ida lahutamatu osa. Alates sellest ajast, kui õhtumaine inimene hakkas avastama Hommikumaa muistiseid, on arusaam Piibli seotusest nendega üha kasvanud. See uus teadmiste kontekst on oluliselt avardanud Piibli mõistmist, tõlgendamist ja ka kasutamist, ehkki praktilisi järeldusi tehakse tasahilju. Kirik & Teoloogia soovib anda oma panuse ka sellesse, et tunneksime laiemalt Piibli omaaegset konteksti. Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse vanemteadur ja  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent Vladimir Sazonov on meile kirjutanud artikli Elamist ja Ahhemeniidide-aegse Iraani aja- ja usundiloost, mille esimese osa täna avaldame. Iraani tsivilisatsioonide mõju ulatus Iisraelile on suuresti veel avatud uurimisvaldkond ning rõõm on avaldada eestikeelne materjal, mis seda tausta valgustab.

EELK Kõpu Peetri koguduse õpetaja Hedi Vilumaa tuletab meile aga meelde, et inimene kui selline on kõige tähtsam. Koos temaga ei tohiks me väsida tõdemast, et Eesti on ja on läbi aegade olnud erakordselt rikas maa. Sest meil on meie inimesed. Palju nähtavaid ja nähtamatuid talente, inimesi, kes teevad oma igapäevast, aga mõõtmatult olulist tööd, ka kirikutööd, on meie ümber palju. Peame õppima seda üleüldse tähele panema, siis jõuame ehk kunagi ka kampaaniavaba üksteisega arvestamiseni.

Kirik & Teoloogia toimetusel on hea meel, et selle nädala jutluse kirjutas meile EELK Audru Püha Risti koguduse õpetaja Tiina Janno, kes tähistas hiljuti ümmargust sünnipäeva. Mõtleme tõsiselt läbi tema jutluse meisterliku võrdpildimängu ja soovime talle palju õnne elus ja õnnistust karjasetöös.

Jätkame lisaks ka 5. usundiõpetuse olümpiaadi parimate esseede avaldamisega. Tänases Kirik & Teoloogia numbris saab sõna Mari-Anne Leškina Hugo Treffneri Gümnaasiumist, kes arutleb Pussy Rioti juhtumi religioosse tausta üle.

Mõtleme juhtkirja pealkirjaga ka EELK õpetajale Ahto Mäele (8.9.1972-7.4.2013), keda täna saadetakse viimsele teekonnale. „Mina olen ülestõusmine ja elu! Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb“ (Jh 11:25).

 

 

Tänases numbris:

Vladimir Sazonov, Elami ja Ahhemeniidide-aegse Iraani aja- ja usundiloost, 1. osa.

Hedi Vilumaa, Kodune varandus – oma inimesed.

Mari-Anne Leškina, Olümpiaadiessee: Üheksa eluga narrid.

Tiina Janno, Hea Karjane (Jh 10:11–16).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English