ISSN 2228-1975
Search

EKOE nõukogu avaldus: Kirikuosadus lõhenemiste aegadel

„Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm,
aga suurim neist on armastus.”

(1Kr 13:13)

Olles kogunenud oma istungile, rõhutab Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduse juhtorgan, nõukogu, kui oluline on kirikute jaoks hoida kokku ajal, mil riikide vahel luuakse piire ja toimuvad eraldumised.

Kolmkümmend aastat pärast Berliini müüri langemist ja kommunistlike režiimide lõppu Kesk- ja Ida-Euroopas, meenutab nõukogu, kui tugevalt lõhestas raudne eesriie kontinenti. Aastal 1973, kui evangeelsed kirikud sajandeid väldanud lõhestatuse järel kuulutasid omavahel välja kirikuosaduse, olid Ida ja Lääne sidemed väga hõredad.

Olles kasvanud kokku ligi 50 aastat väldanud osaduse kaudu ja seistes kõrvuti koos meie õdede ja vendadega teistes kristlikes traditsioonides, oleme vastu viha ning lõhenemiste tõusule riikides ja ühiskondades ning nende vahel. Kristuse kiriku missiooniks on levitada Tema evangeeliumi ja Tema nimel on meie taotluseks elada sel kontinendil rahus ja vabaduses. Nõnda tehes oleme tunnistajaks tõsiasjale, et ühtsus mitmekesisuses on võimalik.

Me kurvastame üha enam lõhestatud ja lõhestava poliitilise kultuuri kujunemise, vastandava keelekasutuse ja tahtlikult lõhenemist süvendavate poliitikate üle. Evangeelium kuulutab, et Jeesus Kristus tuleb meie juurde täis armu ja tõde. Me kutsume kõiki inimesi üles taotlema avalikus mõttevahetuses tõde ning suhtuma armulikult neisse, kellega ollakse erimeelt.

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu sedastab:

Me usume Jeesusesse Kristusesse, kes on meie kirikuosaduse alus. Me pühitseme üheskoos jumalateenistust ületades kõiki rahvuslikke, keelelisi, kultuurilisi ja konfessionaalseid piire. Jumalateenistusel palume me ühtlasi Jumalat, et ta kingiks kõikidele valitsemisvastutuse kandjatele tarkust otsusteks, mis tähtsustavad rahu Euroopas ja õiglust igale inimesele.

Kristlased elavad Jumala riigi lootuses. See lootus juhib meid astuma välja erinevate inimeste, ajalugude ja uskumuste ühtsuse eest siin ja praegu, meie maades, kirikutes ja kogukondades. See lootus lubab meil jaatada meie olemasolevaid ja püsivaid erinevusi teadmises, et oleme kõik Jumala lapsed.

Kristuse armastus kutsub meid üheskoos tegutsema kus iganes seda kõige enam vajatakse – kandes hoolt kõige vaesamate ja haavatumate eest ühiskonnas, koheldes põgenikke inimlikult ja suhtudes lugupidamisega Jumala loodusse.

Usk, lootus ja armastus hoiavad meie ühtsust mitmekesisuses kirikuosadusena lõhenemiste aegadel.”

Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduse nõukogu
Cambridge, oktoober 2019


Inglise keelest tõlkinud Thomas-Andreas Põder. Avalduse algkuju leiab siit.

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE; vt www.leuenberg.eu) on Euroopa tähtsaim üksteist vastastikku täielikult kirikutena tunnustavate evangeelsete kirikute osaduskond, kuhu kuulub 96 kirikut ligikaudu 50 miljoni liikmega. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on 1973. aastal alguse saanud kirikuosaduse liige alates 1975. aastast. Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piiskopi piirkonna kirikuna on kirikuosaduse liige alates 1997. aastast ka Eesti Metodisti Kirik.

EKOE nõukogu juhib kirikuteosaduse tegevust täiskogudevahelisel perioodil ning koguneb üheksa kuu tagant.

Soovitatud:

English