ISSN 2228-1975
Search

Vesi meie vahel (nr 506/ 17.9.2021)

„Kõik tõeline elu on kohtumine,“ ütles kord filosoof Martin Buber. Oma kirjutistes osutas ta ikka ja jälle dialoogilise, avatud, olevikulise „mina“ ja „sina“ kohtumise tähendusele inimese elu jaoks. Ja tõepoolest, kohtudes „sinaga“ võime tunda end elusalt ja ärksalt – täiesti üheskoos ja täiesti iseendana. „Sinaga“ kohtumine on viimselt justkui kingitus, mis teostub tõeliselt armastuses: Buber osutab, et tundeid omatakse, aga armastus sünnib. Tunded elavad inimeses, aga inimene elab armastuses.

Igast „sinast“ võib saada aga „miski“. Paraku kogeme vahetu ja avatud kohtumise asemel tihti veelahet – suurt tühjust ja distantsi, eemaldumist, allutamist, asjastamist. „Sina“ muutub „selleks“ ja „nendeks“. Ta muutub vahendiks ja asjaks, millega saavutada teisi asju. Seal, kus oli kohtumine, võib valitseda järsku vaenulikkus või ükskõiksus. Kuidas võiksime leida taas tõelist elu, tõelist kohtumist?

Tänase Kirik & Teoloogia arvamusloos kirjutab ajakirjanik Bianca Mikovitš, et veelahe inimeste vahel aina kasvab. Ta avab selle veelahkme iseloomu – võimetust dialoogiks, agressiivsust, kannatamatust, kompromissitust, omaenda õiguse ülemuslikuks seadmist. Et võimalik oleks taas dialoog ja tõeline kohtumine, vajame omaenda ekslikkuse tunnistamist ja teise inimese austamist Jumala loominguna.

Ka tänases jutluses kirjutab EELK õpetaja ja misjonär Joona Toivanen tõelisest elust kui armastusest ja kohtumisest, samas aga ka inimese soovist ja ihaldusest asju, teisi inimesi ja ka Jumalat ennast omada, endale saada ja iseendast lähtudes määratleda. Toivanen osutab, et meie armastus saab tegelikkuseks üksnes Jumala armastuse valguses.

Käesoleval nädalal avaldame seitsmeteistkümnenda nelipühajärgse pühapäeva perikoobi Jh 5:19–21 abimaterjali. Perikoobi abimaterjali on seekord koostanud Joel Siim ning Kirik & Teoloogia toimetuse liige Jaan Lahe. Ka tänane abimaterjal räägib armastuse jumalikust reaalsusest.

Head lugemist!

Tänases numbris

EELK, EELK perikoopide abimaterjal 4/17: seitsmeteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Jh 5:19–21.

Bianca Mikovitš, Vesi meie vahel.

Joona Toivanen, Jumala hoolitsus (Mt 6:19–24).

Ilmus Alar Laatsi monograafia idakristlastest.

Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English