ISSN 2228-1975
Search

Rõõm evangeeliumist (nr 111/ 24.1.2014)

Foto: Evelyn Nõmmik
Foto: Evelyn Nõmmik

 

Mida külmem ilm, seda kirkamalt paistab talvepäike ning käesolevas Kirik & Teoloogia numbriski on juttu mitmel rõõmsal ja helgel teemal. Me saame rõõmustada evangeeliumisõnumi üle, mis ületab kõik ajad, saame rõõmustada usu üle, mis aitab ületada mõttelisi paradokse.

Sel nädalal Eestit külastanud Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge juhib EELK vaimulike konverentsil peetud kõnes tähelepanu evangeeliumi ajastuid ületavale sõnumile ning tuletab meelde luterlikku õigeksmõistuõpetust. Inimene, kes on ühtaegu õige ja patune, võib rõõmustada, et Jumal on talle ligi tulnud. Vaatamata erimeelsustele võiksime meiegi, nagu kunagi Paulus ja Jeruusalemma koguduse juhid, õppida nägema armu teise silmades. Rõõmust Jumala ligioleku ja päästesõnumi üle saab kasvada välja vaid ülevoolav tänulikkus ja soov teisi teenida, et kirik võiks seista oma kolmel sambal: teenida Jumalat, teenida ligimesi ja anda tunnistust oma usust.

Oma usu tunnistamisest kõneleb ka EELK Valga praostkonna vikaarõpetaja Diina Tuulik. Usu tunnistamine ei ole üksnes Credo kordamine, vaid usust peavad eelkõige kõnelema meie teod. Mitte lõputu analüüsimine, mitte mõistus ega loogika, vaid tõeline usk ja tõeline usaldus Jumala vastu loovad kindluse ja teadmise, et Tema tõotused kehtivad meiegi kohta.

Sellel nädalal toimus ka EELK vaimulike konverents. Nagu kombeks saanud, valisid ametivennad ja -õed endi seast kaks aasta vaimulikku, kelleks 2013. aastal osutusid Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming ja Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu. Taunoga vestles tema tegemistest Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Kerstin Kask. Rakvere kristlased ei tegele üksteisele nõudmiste esitamisega, vaid igatsevad konfessionaalsetest erinevustest hoolimata teenida koos Jumalat ning oma kogukonda.

Sellist oikumeenia vaimu kannavad ka õp Martin Junge kõne ja jutlus. Inimesed otsivad elavat vett  tänapäevalgi. Ja Jumal pakub meile seda tasuta. Jumala poole vaadates ja temale liginedes läheneme ka üksteisele. Õp Junge jutluse üks sõnumeid ongi: minge välja, kutsuge, toimige koos teiste inimestega ja aktsepteerige seda, kui te ei ole kõiges ühel nõul.

Uudiste rubriigis võime tutvuda Luterliku Maailmaliidu ajalooga, millega on algusest peale seotud olnud ka Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Samast leiame ka õp Junge elulookirjelduse.

Teenigem Jumalat ja üksteist evangeeliumi rõõmus  sellel nädalal ja pidagem meeles, et Jumal saab anda vett ka kõrbekaljust!

 

Tänases numbris:

Martin Junge, Elu evangeeliumi rõõmus

Intervjuu EELK 2013. aasta vaimuliku Tauno Toompuuga

Diina Tuulik, Usust ja uskujatest (Hb 11:1-10)

Martin Junge, Kutse elu allikale (Ilm 22:16-17)

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“. Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English