ISSN 2228-1975
Search

Kes teab, mis võib olla peas (nr 234/ 3.6.2016)

Foto: Urmas Nõmmik
Foto: Urmas Nõmmik

 

Kes teab, mis kõik võib olla peas kaunil suvepäeval. On need siis töömõtted või puhkusemõtted. Ülesehitavad mõtted, kaalutlevad, ängistavad, usaldavad või otsustavad mõtted. Igal juhul kogunes tänasesse Kirik & Teoloogia numbrisse materjal, mis sellist mitmekesisust kõige paremal kombel iseloomustab.

Jätkame Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemuse „Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest“ avaldamist. Sest mõned meist mõtlevad kindlasti kaunil suvepäeval kiriku peale. Näiteks selle kandi pealt, et kuidas peaks kirik, eriti reformatsiooni juurtega kirik tänapäeva mitmekesisuse tingimustes hakkama saama. Või selle kandi pealt, et kuidas peaks reformatsioonikirikud suhtuma juutlusesse. Või äkki selle kandi pealt, et milline on kristlase missioon ühiskonnas. Kolmas ehk viimane osa ilmub järgmisel nädalal.

Kaunil suvepäeval, kui suuremad tööd-tegemised hakkavad ehk selja taha jääma, on hea teha ka plaane. Ehk mõtlevad meist mõned reformatsiooni 500. juubeliaasta tähistamisele. Või Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku või Eesti Vabariigi tulevasele 100. sünnipäevale. Igatahes on hea tuletada meelde, et EELK kodulehel avaldati talvel kolme juubeli juhtkiri „Vabaduse teetähised 2017–2018“. Selle avaldamegi, ning lisame juurde Thomas-Andreas Põderi tagasivaate juhtkirja saamisloole. Protsess on avatud, kõik on kutsutud panustama.

Jah, teisigi mõtteid võib olla peas kaunil suvepäeval. Süü ja süüdiolemise mitmekülgsusest ja paradoksaalsusest kirjutab üks mõtleja pseudonüümi Grace katte varjus. Meid loodutena iseloomustab ebakindlus ja eraldatus Loojast – sellistel hetkedel tunneme end olevat süü vangis, ja see tunne võib mitmekordistudagi, sest süütundega on võimalik tekitada süüd juurdegi ja jääda süüdi. Krabame lootusetuses õhku… Ennäe, kas on päästenööri? Äkki ongi. Tuletame meelde psalmisti sõnu Psalmi 5 algusest…

 

Tänases numbris:

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest, 2. osa.

Thomas-Andreas Põder, „Vabaduse teetähised 2017–2018“ saamisloost.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Vabaduse teetähised 2017–2018.

Grace, Ängistatud tiigri karjes olen mina.

Lisaks täiendus rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

 

• Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2015. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

• Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia  väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English