ISSN 2228-1975
Search

Paastuaja palvus

Tänane mõtisklus on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kose koguduse õpetajalt ja Kirik & Teoloogia toimetuse liikmelt Kerstin Kaselt ja sõlmib ilmekas vormis kokku alguse ja otsa, looja ja loodu ning eluvee allikad. Andres Õie abil valminud videomõtisklust kuulates-vaadates vilksatavad silme eest läbi pildid kõrbest, mis eluvee puudutusest ellu ärkab ja roheliseks muutub.


Kerstin Kask (1973) on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Kose koguduse õpetaja, EELK Usuteaduse Instituudi täiendusõppe osakonna ja usuteaduskonna dekanaadi juhataja ning Kirik & Teoloogia toimetuse liige.

Montaaž ja salvestus Andres Õis.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Jutlused ja mõtisklused

Eksimus ja uus elu (Mt 3: 1-2)

1. RESIGNATSIOON JA LOOTUS „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!““ Need sõnad Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English