ISSN 2228-1975
Search

Sünnist inspireeritud (nr 265/ 6.1.2017)

Foto: Karin Kallas
Foto: Karin Kallas

Ajakirja Kirik & Teoloogia 2017. aasta esimene number meenutab ning tähistab üht teoloogia suurkuju. Nimelt sündis uue kalendri järgi 3. jaanuaril 1817 teoloog, kes on jätnud sügava jälje meie kohalikku teoloogia- ja kirikulukku. Õigupoolest suisa klassiku nime vääriv Theodosius Harnack kuulub nii praktilise teoloogia kui uusaegse Martin Lutheri teoloogia uurimise rahvusvaheliste suurkujude hulka, kuid on meie kohalikku teoloogia- ja kirikulugu mõjutanud küllap enim oma vaba rahvakiriku kontseptsiooniga, aga ka tänaseni kehtiva nn vana agenda peamise koostajana. Theodosius Harnack on üks neist kahest 19. sajandi Tartu usuteadlasest, keda nimetatakse ka Eesti kiriklike mälestuspäevade kalendris. Tema 200. sünniaasta puhul avaldame uuesti väikese ülevaate tema elust ja tegevusest. Loo autoriks on varalahkunud Urmas Petti, keda ennast võis Tartu Ülikooli kirikuloo õppejõu, Lutheri teoloogia uurija ning Ülikooli-Jaani koguduse õpetajana pidada mitmes mõttes Harnacki järelkäijaks.

Usuteaduse Instituudi lõpetaja Agu Karelsohni artikkel viib meid samuti 19. sajandisse ning ka varasemasse aega ühe väikerahva elu ja arengu juurde. Karelsohn kirjutab latgalite rahvapärimusest, selle kogumisest ning latgalite kultuuri arengust. Artikkel tutvustab muuhulgas kihistusi rahvapärimuses, mis kuuluvad nii kristluse-eelsesse aega kui kristlikkusse ajajärku.  Avaldame artikli esimese osa, järgmisel nädalal teise ja viimase osa; siis tuleb juttu Kristuse sündimise pühast latgalite rahvapärimuses.

Kristuse sündimise püha on tänaseks „lõppenud“ – jõulud „on läbi“. Kui seostada see püha konkreetsete kuupäevadega, siis tõesti, nii on. Kuidas aga on Kristuse kui sündmusega? Kas see mahutub kuupäevadesse? „Mis on jõuludest jäänud sinu sisse? Mida oled sa nendestki pühadest võtnud endaga kaasa?“ Nii küsib EELK Harju-Madise Püha Mattiase koguduse õpetaja Joel Siim, ning suunab täna avaldatava jutlusega lugejat vastuste poole.

Rõõmsat lugemist ning aasta jätku!

 

Tänases numbris:

Agu Karelsohn, Latgalite rahvapärimus ning Kristuse sündimise püha selles, 1. osa.

Urmas Petti, Praktilise teoloogia suurkuju.

Joel Siim, Mis on jõuludest jäänud sinuga? Jutlus Kristuse ilmumise pühal (Mi 4:1-4).

 

Uudised:

Kirikute Maailmanõukogu uudistetoimetuse intervjuu oikumeenilise patriarhi Bartholomeusega.

1. jaanuarist juhatab Tartu Ülikooli usuteaduskonda Urmas Nõmmik.

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English