ISSN 2228-1975
Search

Astudes inimeste ligi (nr 330/ 6.4.2018)

Foto: Karin Kallas

Kas me oleme valmis rääkima surmast? Ja kui oleme, kas siis peame silmas enda surma või inimese surelikkust üldisemalt? Kust leida valmisolekut mõelda millestki, mis on samm täielikku tundmatusse? Surma lähedalolust kirjutab Põhja-Eesti Regionaalhaigla hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi. Inimesed mõtlevad surmast erinevalt ka siis, kui nad on teada saanud enda peatselt saabuvad surmast. Tepandi kirjeldab vestlusi surijatega ning räägib sellest, kuidas olla surija kõrval, kuidas talle tuge pakkuda. On erialasid ja ameteid, kus peab surmaga silmitsi seisma iga päev. Et aga iga inimese elus on hetki, kus me oleme kas lohutajad või lohutatavad, on hea õppida, millist tundlikkust ja empaatiat surm meilt nõuab.

Tepandi rõhutab oma artiklis asjaolu, et hingehoidja enda usk ning veendumus on keskse tähtsusega, mis annab julgust ja oskust abivajajatele lohutusest ja lootusest rääkida. Hingehoid, mis kasvab välja armastusest ja hoolimisest, on üks viis elada maailmas Jeesuse jüngrina. Kirikute Maailmanõukogu pidas Tansaanias maailmamisjoni ja evangeliseerimise konverentsi, kus esitati üleskutse elada Jeesuse jüngrina. Kuid inimene ei suuda omast jõust seda üleskutset järgida ja seetõttu pöördutakse palves Jumala poole, et tema armastus võiks inimeste kaudu loodut hoida.

Ajalehe Eesti Kirik reporter Rain Soosaar meenutab reformatsiooni- ning Eesti vabariigi juubeli taustal ajalugu ning küsib, kas luterlik kirik on suutnud pöördeliste sündmuste keerises rahvale lähedaseks jääda. Ta nendib, et kuna kirik on olnud seotud võõr- ning suurvõimudega, ei ole tal tekkinud rahvaga usalduslikku suhet. On oluline aga küsida, kas kiriku ülesanne on kujundada rahva seas mingit kristlikku identiteeti või kuulutada evangeeliumi. Kui keskmesse seada evangeeliumi kuulutamine, võimaldab iga ajalooline hetk uuesti proovida, ajaloos tehtud vigadest õppida ning äratada inimestes usaldus mitte kristliku identiteedi või kiriku institutsiooni, vaid Jumala ja Jumala sõna vastu.

Head lugemist!

 

Tänases Kirik & Teoloogia numbris:

Katri Aaslav-Tepandi, Rääkides surmast ja igavikust. Kogemusest vähihaigete inimeste hingehoidlikul toetamisel.

Rain Soosaar, Mineviku taak.

Philippe Jourdan, Pimedusest valgusesse.

Kirikute Maailmanõukogu dokument: Arusha üleskutse elada Jeesuse jüngrina.

Ecumenical Review tähistab Kirikute Maailmanõukogu 70. aastapäeva.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English