ISSN 2228-1975
Search

Ecumenical Review tähistab Kirikute Maailmanõukogu 70. aastapäeva

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) kvartalikirja Ecumenical Review värskeim number tähistab KMN-i 70. aastapäeva, avaldades 1948. aastast organisatsiooni senise seitsme peasekretäri artikli, kõne või peatüki raamatust. Uus number kannab pealkirja „Koos käies õiglust ja rahu teenides“.

Toimetaja Stephen Brown märgib, et iga KMN-i peasekretär tegeleb oma aja probleemidega, ent kokkuvõttes on teemad ühised.

Numbri avaloos kirjutab KMN-i praegune peasekretär Olav Fykse Tveit, et elame ajas, mil KMN-i eesmärgid ja ülesanded on ühiskondade polariseerumise, rikaste ja vaeste vaheliste süvenevate lõhede, äärmusluse, vägivalla jms  valguses olulisemad kui iial varem.

1948. aasta tähistas aga mitte ainult KMN-i asutavat assambleed Amsterdamis, vaid ka inimõiguste ülddeklaratsiooni väljakuulutamist. Brasiilia teoloog Jung Mo Sung arutleb oma artiklis vajaduse üle tõsta sotsiaalset teadlikkust tõrjutusest ja marginaliseerumisest.

See teema on KMN-i töös jätkuvalt aktuaalne. 2018. aastal arutleb KMN uue oikumeenilise diakoonia dokumendi üle, mis lähtub ÜRO säästva arengu eesmärkidest. Kaks artiklit, mille hulgas on ka KMN-i asepeasekretäri Isabel Apawo Phiri oma, arutlevad suhet õigluse, oikumeenilise diakoonia ja säästva arengu eesmärkide vahel.

Väljaande sisuga on võimalik tutvuda siin: Ecumenical Review, Volume 70, Issue 1

 

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English