ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu nõukogu kohtus Genfis

„Muidu olete saanud, muidu andke” (Mt 10:8) oli 28. juunist kuni 2. juulini Genfis toimunud Luterliku Maailmaliidu uue nõukogu kokkusaamise teemaks. Uus nõukogu ja president valiti 2017. aastal Namiibias toimunud täiskogul. Nõukogu koosneb 48 liikmest. Igal seitsmest piirkonnast on oma asepresident. Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna asepresidendiks on EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Nõukogu võttis vastu LML-i uue põhikirja ning rahuldas kolme luterliku kiriku taotluse astuda LML-i liikmeks. Sellega on LML-l hetkel 148 liikmeskirikut kokku 99 maal.

Nõukogu kokkusaamise avas armulauaga jumalateenistus, millele järgnesid oikumeeniliste külaliste tervitused ning LML presidendi peapiiskop dr Panti Filibus Musa avakõne. Oma avakõnes tegi president lühikese tagasivaate LML-i 12. täiskogule, lõpetades viitega sellele, kui oluline on see, et LML jääks kindlaks põhimõttele „Vabastatud Jumala armu poolt”: „Me ei ole osadus, mis tegeleks üksnes iseendaga, vaid ligimese armastamise ja aitamise pärast oleme me tegevad ka maailmas. Laskem sel põhimõttel ja teistel Piibli jutustustel end jätkuvalt oma kristlikul teekonnal inspireerida, andmaks usutavat tunnistust religioosselt kirevas maailmas koos selle erinevate väljakutsetega.”

LML-i peasekretär dr õp Martin Junge rõhutas oma aruandes nõukogule, et järgmistel aastatel jätkab LML liikmeskirikute toetamist nii kirikusiseses kui maailmale suunatud teenimises. Prioriteetsete teemadena nimetas ta põhjalikumat tegelemist kliimaõiglusega, uusi teoloogilise haridusega seotud võrgustikke, jätkuvat pühendumist naiste ja meeste vaheliste õiglaste suhete toetamisele, noorte kaasatust, oikumeenilisi suhteid ning häda leevendamist maailmas, mille juurde kuulub jätkuv põgenike ja siseriiklikult ümberasustatud inimeste teenimine.

„Praegu on kiriku jaoks tõepoolest käes otsustav ja väljakutsuv aeg. Õigupoolest on minu arvates praegu üks paremaid aegu olla kirik! Sest kirikule on usaldatud Kristuse sõnum: lootuse sõnum, mis ajab välja hirmu; kaastunde sõnum, mis esitab väljakutse ükskõiksusele; õigluse sõnum, mis seisab vastu rõhumisele; lepituse sõnum, mis kannab endas rahu. Kirikul on olemas sõnum, mida on täna nii hädasti tarvis”, lausus peasekretär Junge.

„LML-i uus strateegia aitab meil sõnastada oma ühist eesmärki ja arengusuundi ajal, mil me liigume edasi reformatsiooni 500. aastapäeva meenutamisest, kuulates seda, milleks Jumal kutsub meid olema ning mida tegema maailmas”, lausus LML president peapiiskop dr Panti Filibus ning lisas: „See aitab meil keskenduda sellele, mida me teeme üheskoos osadusena ning mida tähendab olla kirik fragmenteeritud maailmas”.

LML nõukogu võttis osaduskonda vastu kolm uut kirikut: Kristuse Luterliku Kiriku (India), Ühendatud Evangeelse Luterliku Kiriku Luterliku Sinodi (Kuuba) ning Guatemaala Augustiinliku Luterliku Kiriku. Seeläbi kasvas liikmeskirikute arv seniselt 145-lt 148-le.

Nõukogul osalenud oikumeenilised partnerid kiitsid oma tervituskõnedes LML-i tema sügava pühendumise eest oikumeeniale. Msgr. Dr Matthias Türk Paavstlikust Kristliku Ühtsuse Edendamise Nõukogust meenutas enda tervituskõnes reformatsiooni ühist meenutamist Malmös, Rootsis. „Me täheldasime suure rõõmuga, et viimased 500 aastat, mis olid mõnikord väga valulise lahutatuse tunnistajateks, olid oikumeenilises dialoogis viimase 50 aasta jooksul muutunud uuesti leitud ühtsuseks. Mõlemal poolel oli üle saadud vanadest eelarvamustest.”

Nõukogu kiitis heaks ka kaks uut oikumeenilise dialoogi dokumenti: 2017. a Helsingis vastu võetud luteri‒õigeusu ühise teoloogilise dialoogikomisjoni ühisavalduse teemal „Ordineeritud amet. Preesterlus”, mis on osaks suuremast teemast „Kiriku müsteerium”, ning luteri–mennoniidi–rooma-katoliku trilateraalse dialoogikomisjoni 2012‒2017 toimunud diskussioonide tulemusel sündinud dokumendi „Ristimine ja ühendamine Kristuse Ihu, Kirikuga”.

Vastavalt LML-i põhikirjale saab nõukogu kokku vähemalt kord 18 kuu jooksul. Järgmine nõukogu kokkusaamine on planeeritud 2019. a suvele.

Soovitatud:

English