ISSN 2228-1975
Search

Leida kergus ja rahu (nr 349/ 17.8.2018)

Foto: Kadri Lääs

Leida oma elus kergus ja rahu – see kõlab nagu unistus, aga samas ka nagu keeruline ülesanne, mille nimel peab pingutama. Tahame positiivset siin elus enda ligi hoida ja negatiivset eemale tõrjuda, aga mõlemad võivad jääda koormana meie õlgadele, kui me ei leia viisi nende mahalaadimiseks, saavutuste rattast põgenemiseks.

Ajakirja Kirik & Teoloogia tänases numbris kirjutab EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats kinnijäämisest oma õnnestumiste ja äpardumiste külge, mis võtavad ära meilt ruumi ja energia pühendumaks sellele, milleks meid on kutsutud – armastama Jumalat ja oma ligimest kogu hingest ja jõust. Laats julgustab meid vaatama Jumala peale, kes on Kristuses meie puudulikkuse ja poolikuse ära kandnud, meid vabastanud ja andnud nende koormate asemele oma õiguse, rõõmu, rahu, usu ja lootuse kerguse.

Kergust ja rahu on vaja ka vähem eksistentsiaalsetes, isegi väga asistes küsimustes, nagu seda on näiteks tehingute sõlmimine kaasinimestega. Igasugused tehingud ja lepingud on alati seotud teatava riskiga, eriti kui me ei tunne veel väga hästi oma tulevast partnerit. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaubandusõiguse lektor Alver Aria tutvustab tänase ajakirjanumbri veergudel 2014.‒2016. aastal Eestis läbi viidud uuringut, mille keskmes oli küsimus sellest, millised asjaolud mõjutavad võimaliku lepingupartneri usaldusväärsust. Uurimuse peamiseks lähtekohaks olid oletused, et samasse sotsiaalsesse gruppi kuuluvaid isikuid usaldatakse eeldatavasti rohkem ning lepingupartneri suhe religiooniga mõjutab grupi reputatsiooni kaudu lepingupartneri usaldusväärsust. Küsitletavad pidid vastama küsimusele, kuidas mõjutab sinu usaldust partneri suhtes asjaolu, et vastaspool on eestlane või välismaalane ehk siis kas süda on kergem, kui sõlmid lepingu oma või võõraga, ning teisalt, kas vastaspoole suhe religiooni mängib mingit rolli usaldusriski hindamisel.

EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari juhataja assistent Liina Sander jagab lugejatega mõtteid valmistumisest vaimuliku ametiks, kuhu Jumal inimest kutsub ning kirik oma vastava ettevalmistuse saanud kaastöölised seab. Täpsemalt võtab pastoraalseminar ka käesoleval sügisel vastu kandidaate, kes soovivad teenida Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus kirikuõpetajana. Jumala kutset kogenud inimene võib Sanderi sõnul ka sellele ülesandele kerge ja rõõmsa südamega vastu vaadata, sest teenimine toimub alati koos armulise Jumalaga.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Alver Aria, Tehinguusalduse religioossed aspektid.

Liina Sander, Jumala valik ja kutse – vastuvõtust pastoraalseminari.

Annika Laats, Õigest elamisest ja õigeksmõistmisest (Gl 2:16‒21; Lk 18:9‒14).

Kirikute Maailmanõukogu ja kohalikud kirikud väljendavad sügavat muret juudi rahvusriigi seaduse üle.

 

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

 

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English