ISSN 2228-1975
Search

Ora et labora (nr 351/ 31.8.2018)

Foto: Kadri Lääs

Ora et labora (palveta ja tee tööd) on põhimõte, mis on sellises sõnastuses pärit benediktiini traditsioonist. Palju on arutletud selle üle, millises vahekorras peaks olema töö tegemine ja palvetamine ning kuidas üldse mõlemat mõista. Saab neid teha samaaegselt, milline on isikliku palve ja ühise palve vahekord; kas töötegemine ja teiste abistamine saab ise palve olla, jne. Paulus töötas koguduse ülesehitamise kõrval telgitegijana; Lutheri jaoks oli ligimese teenimine igapäevase töö kaudu igapäevane jumalateenistus. Kirgastamise mäel olles tahtsid jüngrid sinna jäädagi, ent Jeesus viis nad taas alla rahva sekka. Aega on vaja Jumalaga omaette kõnelemiseks ning tee, tõe ja elu üle mõtisklemiseks, kuid aega on vaja ka selleks, et teenida leiba ja ligimest. 

Sellenädalane perikoobi abimaterjal annab selgitusi kirjakohale Apostlite tegude raamatust 20:32–35, mis on katkeks Pauluse lahkumiskõnest ning milles Paulus muuhulgas ütleb: „Te teate ise, et nende kätega olen ma teeninud endale ja oma kaaslastele seda, mis tarvilik. Ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles Issanda Jeesuse sõnu, mis ta on öelnud: „Õndsam on anda kui võtta!““ 

Tänases jutluses mõtiskleb kaplan Anna-Liisa Vaher Luuka evangeeliumi 10:38–40 põhjal Marta ja Maarja üle, kes on mõlemad vajalikud selleks, et säiliks tasakaal praktilise ja kontemplatiivse vahel: „Mis saaks kõigist Maarjatest, kui poleks olemas Martasid? Ja samamoodi tuleks küsida, et kes hoiaks Martasid end rabelemistega rebestamast, kui poleks olemas mõnda Maarjat? Ja ikkagi põhjustavad erinevad harjumused ning arusaamad segadust ning mittemõistmist. Vahel tekib vastupandamatu soov rind kummi ajada ja nõuda õiglust seetõttu, et teised sinuga sarnaselt ei käitu. Et teised sinuga sarnaselt ei koge ega taju kasvõi Jumala lähedalolekut nõnda, nagu sina.“ 

Taas on algamas uus kooliaasta. Hea haridus aitab kujuneda inimesel, kes ei ole pelgalt tulvil faktiteadmist ja „õigeid“ vastuseid, vaid suudab ise mõelda ja tegutseda, kes oskab oma teadmisi praktikas (töötades) rakendada nii, et see tuleks kasuks ligimesele ja aitaks teda üles ehitada, kes oskab õppides kujuneda, kujuneda parimas mõttes inimeseks. Sellele aitab kaasa kirg, sisemine motivatsioon, mis aitab õppida olenemata tingimustest või tagasilöökidest. Tänases arvamusloos tõstab Tartu Ülikooli usuteaduskonna värske doktorant Immanuel Volkonski algava õppeaasta valguses esile kirge, mis aitab teda (ja tegelikult kõiki üliõpilasi ja õpetajaid) minna vastu septembrikuule, mil kõik on uus… 

 

Tänases numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 18: 16. pühapäev pärast nelipüha Ap 20:32–35.

Immanuel Volkonski, Kirega õppima.

Anna-Liisa Vaher, Õiged teed, mis ometi ei ristu (Lk 10:38–42).

Amsterdamis meenutati 70 aasta möödumist Kirikute Maailmanõukogu asutamisest.

 

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English