ISSN 2228-1975
Search

Amsterdamis meenutati 70 aasta möödumist Kirikute Maailmanõukogu asutamisest

Kirikute Maailmanöukogu (KMN) tähistas 23. augustil 2018 pidulikult Amsterdami Uues kirikus (De Nieuwe Kerk) organisatsiooni 70. aastapäeva. 1948. aastal kogunesid samal kuupäeval ja samas kohas 351 delegaati 147 erinevast  kirikust, et asutada Kirikute Maailmanõukogu. Oikumeenilise liikumisega seotud kirikute juhid olid juba enne Teist Maailmasõda vastavasisulise otsuse langetanud, kuid sõja puhkemine lükkas otsuse elluviimise edasi. Käesoleval hetkel ühendab KMN 350 evangeelset, õigeusu, anglikaani ja iseseisvat kirikut, millel on 550 miljonit liiget 120 erinevas riigis.

23. augustil toimus Amsterdamis mitmeid aastapäevaga seotud üritusi. Evangeelne Usuteaduslik Ülikool (De Protestantse Theologischen Universiteit) korraldas rahvusvahelise sümpoosiumi teemal “Külalislahkus palveränduri rahu ja õigluse teekonnal”, kus osalesid KMNi Keskkomitee juhataja dr Agnes Abuom, KMNi peasekretär dr Olav Fykse Tveit, Desmond ja Leah Tutu Pärandi Fondi juhataja ja Desmond Tutu tütar Mpho Tutu van Furth ning mitmed teised.

Pärast sümpoosiumi kutsus Amsterdami Kirikute Nõukogu kõiki osalema rahumarsil (Walk of Peace) läbi linna, mis kulges Amsterdami Evangeelse Kiriku juures kesklinnas asuva Uue Kiriku juurde. Rahumarsil osalevad palverändurid tegid peatusi ajalooliste mälestusmärkide juures, mis on seotud rahu ja õigluse edendamisega. Ettevõtmine toimus Õigluse ja rahu palverännaku formaadis, mis on 2013. aastal toimunud KMNi Täiskogu otsusega üks osaduskonna initsiatiive, kuidas järgida kristlikku kutset oma igapäevaelus.

Pidupäev kulmineerus pärastlõunal toimunud piduliku jumalateenistusega Uues kirikus. Teenistuse juhtiv liturg oli õpetaja Margarithe Veen Madalmaade Evangeelsest Kirikust ja jutlustas KMNi peasekretär dr Fykse Tveit. Jumalateenistusel osales palju noori erinevatest maadest ja kirikutest, kellel oli teenistusel samuti aktiivne roll. Jutluses meenutas Fykse Tveit KMNi asutamist: “Amsterdami Täiskogul osalejad olid julged kõnelema selle maailma reaalsusest. Nende usk seisnes lootuses, mis oli vastupidine nende hiljutiste isiklike kogemuste tegelikkusele.” Ta jätkas: “Nad teadsid, et neid on kutsutud olema rahutegijad. Nad olid veendunud, et inimkonda lahutavate ning ka kirikutesiseseid ja –vahelisi suhteid ohustavate jõudude võitmiseks peavad nad olema omavahel armastuses ühendatud.”

 

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English