ISSN 2228-1975
Search

Mitu alandlikku vaadet (nr 79/ 14.6.2013)

Foto: Evelyn Nõmmik
Foto: Evelyn Nõmmik

 

Jumala poole saab inimene vaadata igat moodi. Iga inimene vaatabki vist isemoodi. Aga kui tahta teatud vaateid kokku võtta, siis tungib neist esile alandlikkus. Sest alandlikkus pole ainult vaade Jumalale, vaid suhe Jumalasse. Ja see suhe näitab inimese kohta Jumala palge ees. Suur keskaja teoloog, teadlane ja pühak Bingeni Hildegard nimetas alandlikkust oma „Vooruste mängus“ vooruste kuningannaks. Hildegardi sõnu tasub ikka meelde tuletada, seda enam, et eesti keeles on tema üks tuntuimaid teoseid kenasti kommenteeritult ilmunud. 2012. aastal tunnistas roomakatoliku kirik Hildegardi pühakuks ja kiriku doktoriks. Sellele pühendatud sündmustel osales keskaja uurija Mariina Viia, kes vahendab tänases arvamusloos oma muljeid.

Teistviisi alandlikkus väljendub ilmekalt Vana Testamendi Psalmiraamatus. Kirik & Teoloogia toimetuse liige Urmas Nõmmik võtab tänases artiklis ette tõlkida ja tõlgendada Psalmi 40. Selle lõpus esineb Psaltrile omane usutunnistuslik ütlus „mina olen vilets ja vaene“. See ei tähenda materiaalses mõttes vaene olemist, küll aga võimuambitsioonist loobumist, ja nii saabki see psalmiloojate alandlikkus teoks.

EELK Juuru Mihkli koguduse õpetaja Tauno Kibur tuletab meile aga tänases jutluses meelde Jeesuse ütlusi „kuulge kuuldes!“ ja „te peate ülevalt sündima!“ Ta väljendab lootust, et „inimene jõuaks oma päritolu taipamisele, jõuaks südamesse, keskmesse, sinna, kus algab Jumala rada“. Sest nii sünnib taipamise ime, saab üleüldse teoks sündimise ime – kui vaba ja sundimatu sundimise ime.

Tänases numbris tutvustatakse lühidalt ka EELK peretööd ja kutsutakse üles sellest aktiivselt osa võtma. Ühtlasi avaldame ka olulise abimaterjali: „Euroopa ja perepoliitika“, mis on töötatud välja Euroopa Kirikute Konverentsi raames.

 

Tänases numbris:

Urmas Nõmmik, “Aga mina olen vilets ja vaene”: Psalmi 40 eksegees.

Mariia Viia, Sümpoosion Mainzis: Bingeni Hildegaard – teadlane ja pühak.

Tauno Kibur, Sundimise ime (Lk 14:23).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“, mh

Tutvustus ja üleskutse: Peretöö  EELK-s,

Euroopa ja perepoliitika. Euroopa Kirikute Konverentsi Kiriku ja Ühiskonna komisjoni poliitikadokument “Armastus, solidaarsus ja kasvatus meie ühiskonna keskmes”.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English