ISSN 2228-1975
Search

Tutvustus ja üleskutse: Peretöö EELK-s

2013. aasta algusest toimub EELKs regulaarne peretöö, mida koordineerib Soome Evangeelse Luterliku Kiriku misjonär diakon Pia Ruotsala.

Peretööl on kolm erinevat haru:  koguduste peretöö toetamine, perenõustamistöö käivitamine ja mõjutustöö (nende kohta vt lähemalt allpool).

Diakon Pia Ruotsala pakub praostkondadele ja kogudustele peretöö tutvustamiseks ettekandeid ja konsultatsioone.

2013. aasta septembrist 2014. aasta veebruarini on Pia Ruotsalale abiks peretöö spetsialist Mirca Kukkasniemi, Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Vihti koguduse kasvatustöö juht. Mirca Kukkasniemi on valmis olema kogudustes peretöö mentoriks ning korraldama koolitusi teemadel „Peretöö arendamine koguduses“, „Paarisuhte ehituskivid“ ja „Vanemaks olemise ehituskivid“.

Kui kogudusel on soov peretööd alustada või seda arendada, võib küsida julgesti abi Pia Ruotsala käest. Mirca Kukkasniemi tasuta loenguid ja koguduste külastusi on võimalik juba nüüd kokku leppida.

Esimene koolitus „Paarisuhte ehituskivid“ koguduste töötegijatele toimub 25.-26. septembrini 2013 Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis.

Kõik peretööd puudutavad kommentaarid ja ideed on väga oodatud ning neid käsitletakse kõigile huvilistele avatud peretöö ümarlauas. Soovi korral võib ümarlaua läbi viia ka mõnes praostkonnas.

 

Peretöö erinevad harud

1. Koguduste peretöö toetamine:

a) kristlik kasvatus: olulisel kohal on kristlike hoiakute ja väärtuste kujundamine väikelapseeast peale, perede toetamine laste kristlikul kasvatamisel (nt lastejumalateenistuste eesmärgiks on laste harjutamine kirikuruumi ja jumalateenistusel valitseva osadusliku õhkkonnaga; noorsootöö eesmärgiks on juhatada noori usu juurde, muuta neile kirik armastatud ja harjumuspäraseks kooskäimiskohaks, kus tekib side nii koguduseelu vaimuliku poole kui ka kirikuruumi ja inimestega);

b) diakooniatöö perede toetamiseks, mitmekesine hingehoiutöö ja talitusvestlused (ennetav töö);

c) seminarid abielu ja paarisuhte teemal;

d) võrgustikuna toimimise toetamine, koostöö toetamine kohaliku omavalitsusega;

e) ilmikute vabatahtliku tegevuse toetamine ja koguduse peretöö arendamine lisaressursi abil;

f) pereseminarid ja –laagrid ning erisündmused.

2. Tallinnas avatakse perenõustamispunkt, kavas on korraldada vaimulikele perenõustamisalaseid koolitusi. Samas planeeritakse ka pereterapeutidele täienduskoolitust usuliste küsimuste käsitlemise ja kristlastest abiotsijate nõustamise alal.

3. Mõjutustöö töövahendiks on võrgustikutöö (Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Evangeelne Allianss, EAPN/Vaesuse Vastu Võitlemise Euroopa Võrgustik, Luterlik Maailmaliit jt). Koostöös partneritega tõstatatakse  meedias perega seotud teemasid. Oluline on informatsiooni vahendamine nii väljapoole kui sissepoole: koguduste töötegijatele edastatakse informatsiooni ja pakutakse ideesid, kuidas mõjutada kohalikku kogukonda (nt lastekaitse küsimustes); samas tuleb teha pingutusi selle nimel, et kirik räägiks kaasa ühiskonnas aktuaalsetel sotsiaalsetel teemadel. Selle töö eesmärgiks on laste ja perede heaolu ning nende lähendamine kirikule.

Mõjutustöö teemad tulenevad Eesti kontekstist, samuti ka allpool viidatud Euroopa Kirikute Konverentsi dokumendist. Olulisemad teemad on nt vaesus, lastekaitse, perevägivald, HIV/AIDS ja väljaränne. Samuti pööratakse mõjutustöös tähelepanu kristlikule peremudelile, sõpruspere süsteemile, jne.

 

EELK peretöö põhineb evangeeliumil, igapäevase töö tegemisel on abiks mitmed erinevad materjalid. Üheks niisuguseks materjaliks, mis peretöös palju kasutamist leiab, on Euroopa Kirikute Konverentsi poolt 2012. aasta novembris välja antud dokument „Euroopa ja perepoliitika – armastus, solidaarsus ja haridus meie ühiskondade keskmes“ (originaalkujunduses allalaaditav siit). Dokument ei ole Euroopa Kirikute Konverentsi liikmeskirikutele siduv ega kohustav, selle eesmärgiks on pigem ärgitada nii kirikus kui ühiskonnas arutelu perekonna teemal.

 

Täiendav informatsioon peretöö kohta:

Diakon Pia Ruotsala

EELK peretöö koordinaator

Tel. 5697 1506

E-post: pia.ruotsala@eelk.ee

 

Vt ka “Hea peretöö kasvatab kiriku liikmeskonda. Tiiu Pikkuri intervjuu Pia Ruotsalaga” (Eesti Kirik, 05.06.2013).

Soovitatud:

English