ISSN 2228-1975
Search

Maa ja selle annid (nr 408/ 4.10.2019)

Foto: Ergo Naab

Vana Testament räägib meile sellest, kuidas Jumal lõi põrmust inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Loomulikult on see müüt, kuid müüdid ei ole ekslikud väljamõeldised, vaid lood, mis ütlevad midagi sügavat inimese, tema olemuse ja tema suhte kohta Jumalaga. Nii ka see lugu. Inimene on pärit põrmust ja ta pannakse Eedeni aeda harima ja hoidma. Eedeni aed on meie planeet Maa. Jumal on nii selle kui ka meie Looja, kes on asetanud meid sellele planeedile kindla ülesandega – et me selle eest hoolitseksime. Pattulangemises on aga inimene selle ülesande unustanud ja muutnud heaperemeheliku hoolitsuse loodu eest selle armutuks ekspluateerimiseks. Inimest on vaja tema Jumalast antud algse ülesande juurde tagasi kutsuda, talle meelde tuletada, mis see on. Nii mõistab inimese suhet loodusega kristlik usk. Tänases arvamusloos tutvustab Tauri Tölpt, milline on kristlike kirikute tänapäevane nägemus inimese ja muu loodu suhtest. Tölpt rõhutab, et see ei tugine mingitele kahekümnendal sajandil tekkinud ideoloogiatele, vaid Vana Testamendi loomisloole, mis on ka osa kristlaste Pühakirjast.

Tulemas on lõikustänupüha, mis tuletab meile taas meelde, et oleme Jumala loodu ja et Tema on meie Looja. Jumal on loonud mitte ainult meie planeedi ja kõik elava, vaid ka meie aja ja võimalused. On oluline, et me neidki ei raiskaks, vaid kasutaks heaperemehelikult. Jeesus on rääkinud sel teemal hoiatava mõistujutu rumalast rikkast (Lk 12:13-21), mille tekstikäsitluse avaldab tänane Kirik & Teoloogia EELK lahkel loal. Sellest loost selgub, et rikas ei ole rumal mitte seetõttu, et ta on rikas, vaid et ta ei oska oma rikkusega mõistlikult ringi käia. Just mõistlikus on see, mida Jumal meilt ootab – nii suhetes Maa ja selle andidega kui ka meile endile kasutamiseks antud aja ja oma võimalustega.

Kuid ka inimese elu on Jumala and ja Jumalal kui selle Loojal on võim nii elu kui ka surma üle. Seda illustreerib hästi tänane jutlus, mis räägib Naini noormehe ülesäratamisest (Lk 10:25-37) mille autoriks on Tartu Jaani koguduse abiõpetaja Naatan Haamer.

Head lugemist!


Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/19: lõikustänupüha Lk 12:13–21

Tauri Tölpt, Kristlik ökoloogia

Naatan Haamer, Tõuse üles (Lk 7:11-16)

10. oktoobril toimub Karen Armstrongi raamatu “Piibel. Biograafia” eestikeelse tõlke esitlus


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English