ISSN 2228-1975
Search

10. oktoobril toimub Karen Armstrongi raamatu “Piibel. Biograafia” eestikeelse tõlke esitlus

Käesoleva aasta suvel ilmus eestikeelses tõlkes viljaka briti kirjaniku teos pealkirjaga „Piibel. Biograafia“. Armstrong on publitseerinud üle veerandsaja raamatu ja kirjutanud arvukalt artikleid paljudele väljaannetele. Teda peetakse üheks originaalsemaks ja omapärasemaks mõtlejaks tänapäeva maailmas, kes lähtub oma religiooniteemalistes uurimustes võrdlevast perspektiivist. Kuigi ta pole otseselt teoloog ega piibliteadlane, on tema teosed religioonide-teoloogia suunaga ja nõrgalt feministlikud. Armstrong püüab selgitada religioonide osatähtsust inimkonnale ja tutvustada erinevate religioonide ühiseid arusaamu.

Teos on kahekümne esimese sajandi lugejat arvestav, sest autor vaagib igaveste tõdede esinemist ajalooliste, filosoofiliste ja teaduslike tõdede kontekstis. Just viimased arusaamad koos sõnasõnalise tekstitõlgendusega on põhjustanud, et paljud tänapäeva mõtlevad inimesed on hakanud pühadesse kirjutistesse skeptiliselt suhtuma. Seepärast võib Karen Armstrongi käesolevat teost vaadelda ka kui Piibli apoloogiat, mis on kui esimärter Stefanose kaitsekõne Apostlite tegude raamatus. Armstrong algab diakrooniliselt Vana Testamendi ehk heebrea Piibli suurtest lugudest, jutustab selle üsna keerukast ajaloost ja selle mõjust pühakirja tekstidele; liigub edasi paralleelselt nii uustestamentlike kirjutiste kui rabiinliku judaismi mitmekülgsete usuvoolude ajalooliste tekkepõhjuste selgitamisega, esitab nii kirikuloo kui judaismi tõlgenduste ja koolkondade ülevaatliku kirjelduse, kuni kaasaegsete suundade ja kõrgema ajaloolis-lingvistilise piiblikriitika tekkeni välja. Epiloogis esitab Armstrong intrigeeriva küsimuse lähtuvalt Martin Lutheri pühakirja interpretatsiooni printsiibist: „kaanon kaanonis“, kuid asetab selle religioonide dialoogi konteksti.

Raamatuesitlus toimub 10. oktoobril Hopneri maja Diele saalis loenguõhtul “Plahvatusohtlik Piibel”, kus räägivad Tartu Ülikooli usuteaduskonna judaistika lektor ja tõlkija Anu Põldsam ning Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor Jaan Lahe. Loeng algab kell 18.00 ja sissepääs on vaba.

Soovitatud:

English