ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu uus liige: Ühendatud Evangeelse Kiriku Luterlik Sinod Kuubas

Uus LML-i liikmeskirik, Ühendatud Evangeelse Kiriku Luterlik Sinod Kuubas kohtumisel Santiago de Cubas.

„Luterliku Maailmaliidu (LML) liikmeks olemine võimaldab meil igal moel anda ja vastu võtta,” sõnas Ühendatud Evangeelse Kiriku Luterlik Sinod Kuubas (ÜEKLSK) uudise peale, et nad on LML-i liikmeks vastu võetud.

„ÜEKLSK-i jaoks tähendab LML-i liikmeks olemine kindlustunnet, et nüüd kuulume ülemaailmsesse luterlikku kogukonda. Me ei ole enam üksi. Saame hakata astuma ühiseid samme oma usuvendade ja -õdedega,” ütles piiskop Ismael Laborde Figueras.

„LML-i liikmeks olemine võimaldab meil igal moel anda ja vastu võtta. Me saame teistelt õppida ja samal ajal pakkuda neile kingitusi, mida Püha Vaim meile on andnud,” lisas ta. „Me saame pakkuda kogemust sellest, kuidas istutada luterlik kirik mitte-euroopalikku ja palju vähem saksalikku konteksti. Me saame pakkuda kogemust juhtide koolitamisel riigis, kus kiriku tegevuse määratlemisel puudub õiguslik raamistik. Varem olime suhteliselt üksi. Nüüd on meil kaaslased.”

ÜEKLSK-il on 1500 liiget 11 koguduses üle seitsme provintsi. Vaimulikena teenimas on rohkem naisi kui mehi. Naistel on samasugused õigused otsustamisprotsessides ja piiskoplik nõukogu koosneb peamiselt naistest. Tegemist on ainukese kirikuga riigis, mille palveraamatus on Kuuba muusika.

 

Jumalateenistus, diakoonia ja oikumeenia

Kiriku peamine teavitus- ja evangeliseerimisprogramm JOEL Kuuba ühendab kirikuõpetajaid ja vabatahtlikke. JOEL levitab Piiblit ja Piibliga seonduvaid materjale ning juhib tervist ja heaolu edendavaid programme.

On olemas ka programm kirikute ehitamiseks või olemasolevate hoonete kohandamiseks jumalateenistuseks sobilikuks. See on oluline kirikule, mille tegevus algas inimeste kodudes.

Kuuba luterlik kirik esindab kõiki ühiskonnarühmi. Tegemist on kirikuga, mis edendab oikumeeniat dialoogi, pühitsuste ja muude koostöövormide kaudu protestantide ja katoliiklaste vahel.

Nii kiriku ilmalikud kui ordineeritud liikmed osalevad aktiivselt diakooniatöös Kuuba ühiskonnas, edendades eriti õigluse ja võrdsuse põhimõtteid.

 

Teoloogiline haridus

Aastal 2000 avas kirik teoloogilise seminari, pakkudes erinevatel tasemetel piibliõpinguid ja -kursusi. Kirik töötab ka väikeste jätkusuutlikkuse projektidega, et säilitada oma õpetajaamet Kuubas ja järk-järgult asendada välisrahastus oma finantsidega.

Kuigi kirik võib vabalt korraldada oma kogukonnatööd ja kuulutada evangeeliumi ilma tagakiusamise või diskrimineerimiseta, ei luba valitsus ametlikult teoloogilise hariduse andmist. Teiseks katsumuseks on elukallidus. Töötajatele makstakse Kuuba peesodes, kuid kaupu ja teenuseid hinnatakse konverteeritavas rahvusvääringus, mis on seotud USA dollariga. Kuna töötajate päevane sissetulek on väiksem kui 1 USA dollar, on koguduse liikmeannetused madalad.

„Kõik see muudab kiriku teenimise keeruliseks ja põnevaks, kuid me leiame alati Jumala ja iseenda leidlikkuse abil tee edasi,” ütles piiskop Laborde Figueras.

LML võttis ÜEKLSK-i luterliku osaduse liikmeks 2018. aasta juunis Genfis peetud kirikukogu kohtumisel.

 

Allikas: Luterlik Maailmaliit.

Soovitatud:

English