ISSN 2228-1975
Search

Dublini programm „Viis tähist uskudevahelises mõistmises“

Viis tähist uskudevahelises mõistmises (ingl k: Five Marks of Interfaith Understanding) on uus algatus edendamaks uskudevahelist mõistmist ja selle kutsusid 2. veebruaril 2018. aastal ellu Dublini linnapea Mícheál MacDonncha ja Dublini peapiiskop  Michael Jackson.

Viis tähist uskudevahelises mõistmises pakub Iirimaa kirikuskäijatele praktilise viisi sirutada käsi oma erinevatest uskudest naabritele, et hajutada umbusku, mis mõnikord viib usuliste vähemusgruppide isolatsioonini. Viie tähise initsiatiiv on inspireeritud Dublini linna uskudevahelise foorumi (ingl k: Dublin City Interfaith Forum) uskudevahelisest hartast, mis avaldati Dublini linnapea toetusel detsembris 2016.

Tutvu Dublini linna uskudevahelise hartaga (ingl k: Dublin City Interfaith Charter) siin.

Viie tähise avalikkuse ette toomisel ütles linnapea, et mitmekesisus on üks Dublini suurimatest tugevustest. Peapiiskop Jackson kõneles Dublini linna uskudevahelise harta tähtsusest. Ta ütles, et harta kaitseb aktiivselt uskumusi, tavasid ja praktikaid, mida seostatakse religioossete uskumustega ning mis seob iga inimese väärikuse ja väärtuslikkuse erinevate usukogukondadega.

„Initsiatiiv „Viis tähist uskudevahelises mõistmises“ on kohapeal tekkinud. See on kavandatud olema lihtsalt saavutatav. See on kutse minu vastutusel olevatele kogudustele väljendada meie usku nende teiste kaasamisega, kes on meie suhtes teised ja kelle jaoks meie omakorda oleme teised. See põhineb 1Ms 1:27 arusaamale, et meie, nagu teisedki, oleme loodud Jumala näo ja kuju järgi. Viie tähise initsiatiiv on kavandatud kaasama inimesi mõistmisesse, mis suunab toetuse väljendamisesse, muutuste hirmust mitmekesisuse üle rõõmustamise suunas liikumisse. Aktsepteerimine on igas neist liikumistest esimene samm. Kogudused, koolid ja ülikoolid on kõik kutsutud aktiivselt osalema,” seletas peapiiskop.

Ta nõustus, et „Viis tähist uskudevahelises mõistmises” pärinevad kristlikust traditsioonist ja kutsus teiste religioonide esindajaid looma sarnaseid tähiseid, mis sobivad kokku nende traditsioonidega.

Need viis tähist on:

  • kasutame Vanast ja Uuest Testamendist võetud lühikesi lõike kirikus ning teenistuse lehtedele trükituna viiel järjestikkusel pühapäeval, et näidata head tahet austada ja mõista maailma religioone kristlikust perspektiivist;
  • loeme selsamal perioodil palveid rahu ja kultuuride ja religioonide vahelisi piire ületava mõistmise eest;
  • otsime kohtumisi inimestega, kes esindavad teisi religioone, samal ajal tunnustades teadmist, et neil on olemas teine usk (religioon) ja meil on plaan luua ja jagada sotsiaalset ja kodanikule mõeldud ruumi nendega kui usus elevate inimestega;
  • organiseerime kohtumise, kuhu kutsume külla inimesi teostest religioonidest, et jagada usku ja toitu;
  • kutsume grupi mõne teise maailma usundi esindajaid külastama meie kultushoonet ning esitame küsimusi ja palume võimalust külastada nende kultushoonet ehk religioossete kombetalituste läbiviimise kohta.

„See on tilluke algus, need on tagasihoidlikud esimesed sammud. Minu lootus on, et teised religioonid uurivad, kas midagi sellelaadset on ka nende jaoks võimalik, ning et me selle käigus võrdleme aktiivselt kogemusi, kasutades Dublini linna Uskudevahelise Foorumi ressursse,” ütles piiskop lõpetuseks.

Allikas: United Diocese of Dublin & Glendalough 

Soovitatud:

English