ISSN 2228-1975
Search

Vaadates usalduses tulevikku (nr 487/ 9.4.2021)

Uued elu olukorrad ja ülesanded, suured ja väikesed, mis meile seatakse, annavad võimaluse vanadest harjumuspärastest mõttemustritest ja kivistunud tegutsemisviisidest edasi minna. Vastamisi seistes tundmatuga võime olla mitte hirmunud ja ängis, me võime saada lahti raputatud mugavusest ja rutiinist, resignatsioonist. Olevik, tänane hetk, kui raske ja lootusetu see ka ei tundu, võib meid innustada usalduses ja lootuses vaatama tulevikku, julgelt ja loovalt otsima lahendusi, leidma koostöövõimalusi näiliselt erinevate nähtuste vahel, seadma ühiseid eesmärke. Julgustab usaldama, julgustab tundma rõõmu, et meile on antud elada pöördelisel ajal, ajal, mis meid muudab, meid kasvatab, meid üksteisele lähendab.

Avaldame Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi dekaan professor Randar Tasmuthi eelmisel aastal Eesti Kirikute Nõukogu veebis ilmunud artikli, kus ta arutles kiriku, teoloogia, teoloogilise hariduse ja ühiskonna koostoimimise, koostöö ja ühiste eesmärkide teemal. Tema sõnul on tuleviku normaalsus olukord, milles me igal juhul elame. „Tänane olukord on avatum eluvaate ehk maailmavaate ümber mõtestamisele, mille alusel võiks kujundada uut ühiskondlikult jagatud arvamust, mida siis võiks nimetada normiks ja normaalsuseks. Uued normid tooksid kaasa ka uued juhised. Kui mõtleme uue normaalsuse kategooriates, siis võime seda nimetada tuleviku normaalsuseks. Maikuule 2020 järgneva aasta jooksul kujunevad välja protsessid, mis muudavad järgnevate aastate jaoks üsna paljusid asju. /—/ Kas kirik ja teoloogiline kõrgharidus suudavad piisavalt kaasa töötada tuleviku normaalsuse kujundamisel nii, et loodetav elulaad saaks kujuneda normaalsuseks, mida üksnes nii ei nimetata, vaid et see vastaks läbi mõeldud kvaliteedile?“

Julgusest ja usaldusest inimeste vahel, mis on meie tänases maailmas üks suurimaid väljakutseid, kirjutab Tartu Ülikooli usuteaduskonna bakalauruseõppe tudeng Timoteos Pilli: “Julgus eeldab pühendumist, olla julge on palju nüansirikkam, kui ideeliselt võiks arvata, aga kõik inimesed on selleks võimelised. Ma ei väida, et usaldades üksteist me kindlasti saame kõikidele globaalsetele ja igapäevastele muredele vastuse, see ei saagi iseeneses olla lahenduseks. Leida lahendusi tähendab minna süvitsi probleemiga ja hakata kõiki aspekte peegeldusena neutraliseerima. Seda usaldus teha ei saa. Küll aga aitab usalduse julgus ületada usaldamatust, mis nii paljusid raskusi põhjustab ja lahenduskäike takistab, muutes koostöö vaevaliseks. Kui mitte midagi muud, siis usaldada ja olla usaldatud kinnistab meie ühtekuuluvust ja kergendab üksikisiku koormat.”

Jutluses “Keset hirmu on antud julgus” (Jh 20:19–20) meenutab meile Kirik & Teoloogia toimetuse liige Jaan Lahe ülestõusnud Kristuse ilmumise hetke end hirmunult tuppa sulgunud jüngritele. “Pilt inimesest kui ennast väikesesse tuppa sulgenud olendist hiigelsuures universumis on pilt inimeksistentsist, mida saadavad lõhestatus, ebakindlus, mõttetus ja hirm, mille taga on viimselt üks suur hirm – hirm surma ees. See on pilt inimkonnast, kes püüab ennast enda loodud vahenditega selle hirmu vastu kaitsta, aga kogeb ikka ja jälle, et see ei õnnestu. /—/ Ülestõusmispühade rõõmusõnum ütleb meile aga, et me ei pea jääma oma väiksesse suletud ruumi, mis sellest, et see ruum ei asu meie ümber, vaid on meie sees. Ülestõusnud Kristus, kelle Jumal tõi välja surmast ja hauast, on tulnud meie juurde, et meidki surmast ja hauast välja tuua ning vabastada meid hirmu valitsuse alt.”

Foto: Tõnu Tepandi


Tänases numbris:

Randar Tasmuth, Kiriku ja kõrghariduse seostest: minevikust tulevikku vaadates.

Timoteos Pilli, Usaldus usaldamatuses.

Jaan Lahe, Keset hirmu on antud julgus. Jutlus pühapäeval pärast Kristuse ülestõusmispüha (Jh 20:19–20).

Johann-Christian Põder, In memoriam: lahkus suur teoloog Hans Küng (1928-2021).

„Õndsad on rahutegijad“. Vahendamise ja lepituse oskused kirikule.

Teade: Oodatakse ettekandeid religioonisemiootika teemalisse paneeli rahvusvahelisel kongressil „Juri Lotmani semiosfäär“.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English