ISSN 2228-1975
Search

Teade: oodatakse ettekandeid religioonisemiootika-teemalisse paneeli rahvusvahelisel kongressil “Juri Lotmani semiosfäär”.

10. maini 2021 oodatakse ettepanekuid ettekanneteks paneelis „Semiotics of Religion: Religion in the Semiosphere“ (Religioonisemiootika: Religioon semiosfääris), mis leiab aset Juri Lotmani 100. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvahelisel kongressil (vt jurilotman.ee/kongress). Kongress toimub Tallinnas ja Tartus 25.-28. veebruarini 2022. Paneeli korraldajateks on Thomas-Andreas Põder ja Matthew Kalkman.

Soovitatud:

English