ISSN 2228-1975
Search

„Õndsad on rahutegijad“. Vahendamise ja lepituse oskused kirikule

Luterlike kirikute üleilmse osaduse – Luterliku Maailmaliidu (LML) – väljaandel ilmus hiljuti inglise, hispaania ja portugali keeles liikmeskirikute tarbeks mõeldud abimaterjal Õndsad on rahutegijad, mille toimetajaks on LML-i Ladina-Ameerika, Kariibi ja Põhja-Ameerika piirkondade sekretär õp dr Patricia Cuyatti. Maailmaliidu kodulehel vabalt ligipääsetavas abimaterjalis esitavad nende teoloogid ja uurijad kirikutele oma kogemusi ja kaalutlusi praktilistest lähenemistest dialoogile, mis aitavad kaasa muutustele ja lepitusele kirikus ja kogukonnas. Raamatu autorid osalesid ühises õppeprotsessis „Dialoog rahumeelse muutuse nimel“, mis leidis aset koostöös LML-i toetatud Rahvusvahelise Jätkusuutlikkuse Instituudiga São Leopoldos, Brasiilias.

Raamatus käsitletakse mitmeid teemasid, näiteks seda, kuidas Jumala sõna avab visiooni võrdusest ja kaasamisest, mis aitab ära hoida konflikte. Samuti uuritakse kristlikku vastutust poliitika ja dialoogi ühendamise abil toimuva rahu edendamisega linnades, aga ka seda, kuidas toetada kogukondade avatust ja külalislahkust, arvestades kartust „võõra“ ees.

Raamatu sissejuhatuses kirjutab Patrica Cuyatti: „Inimeste vahelised läbikäimised kirikus ei ole mitte alati rahumeelseks ja loomulikuks toeks elule kristlike järgijatena ja kutsumusele olla maailmas soolaks ja valguseks.“ Erimeelsused ja vääritimõistmised osutuvad puhuti evangeeliumi rõõmsa sõnumi elava tähenduse varjutajateks. Ometi on „maailmas, mida iseloomustab kasvav vägivald, kaotused, valu ja üksindus, … kirikud olulisteks tervenemise paikadeks. Jumal on kõnelenud ja jätkab kõnelemist elava sõna kaudu. Dialoog on and, mis võimaldab jumalikul kohalolul ajendada konflikti olukorras elavaid inimesi ja inimrühmi otsima uut algust.“ Kogumiku autorite artiklid kannavad pealkirju „Lepitades maailma – lepitusteoloogia panused konfliktiga toimetulekuks“, „Juhtimine ja vahendamine“, „Poliitika ja dialoog“, „Ränne: kirik kui vahendav kohaolu ja konfliktide leevendaja“, „Konfliktist lepituseni: vaade ökoloogilisele mõõtmele“.

Väljaande esimene artikkel algab viitega äsjalahkunud Hans Küngile, keda ka Kirik & Teoloogia käesolev number meenutab. „Ajalooliselt on religioone seostatud konfliktide põhjustega. Leidub päris mitmeid näited sellest, kuidas religioonid on ajendanud või süvendanud erimeelsusi ühiskondlike rühmituste või inimeste vahel. Just selline taju ja analüüs viis Hans Küngi tema maailmaeetika projektis väljendatud järelduseni, et maailmas ei ole rahu, kuni ei ole rahu religioonide vahel.“

Soovitatud:

English