ISSN 2228-1975
Search

Amo, ergo sum (nr 458/ 18.9.2020)

Armastan, järelikult olen. Olen olemas. Kui ma ei armasta, ei ole mind olemas. Ei ole mind inimesena olemas. Kas armastust saab uurida? Kirjeldada? Kas sellest kirjeldusest on kasu? Kas kirjeldus paneb mind armastama? Teeb mind armastajaks? Kui armastaja uurija ei ole armastaja, millised on siis uurija uurimistulemused? Mis nendega peale hakata? Ja me ei räägi siin kirjeldatavast, uurijale tuttavast – ecce homo. Vaid armastusest kui inimarengu järgmisest astmest, elust Vaimus. Jumala Vaimus, Pühas Vaimus, milles elamist võiks kokkuleppeliselt nimetada armastamiseks. Selliseid inimesi on, kes elavad nagu inimesed, on väliselt inimesed, elavad siin maailmas koos teiste inimestega, ja samas on nad rohkemad praegusest inimesest ja elavad täiesti teises reaalsuses. Aga seniks, kuni me seal ei ela, on meile igaveseks nuhtluseks kristlikud väärtused, meile tõusmiseks ja langemiseks. Ja kristlusest on saanud omadus, nimisõna täiend. Ei midagi rohkemat. Kristlikest väärtustest kui käskudest-juhistest-juhtnöörist-kohtumõistust räägib meile tänane arvamuslugu EELK Tallinna Jaani koguduse noortejuhi Jürgen Heina klaviatuurilt. Kui seda kirjatükki lugeda – „Mõtisklus kristlikest väärtustest” –, siis võib tõdeda, et noorus pole hukas ja meil on lootust, sest autor on verinoor.

Küsimusele, mida teeb uurimisobjekt uurijaga – olgu see siis armastuse või religiooni puhul, nagu tänase Kirik & Teoloogia lehenumbri artiklis –, on võtnud vastust otsida Tartu ülikooli religiooniuuringute lektor dr Indrek Peedu. Kuidas peaks uurija lähenema uuritavale, kuidas peaks uurija suhestuma uuritavasse? Millistest eeldustest lähtumine on aktsepteeritav ja millised viiksid eksiteele, ja seda kitsamalt evolutsioonliste religiooniuuringute valdkonnas? See tihe tekst on põgus tutvustus Peedu Tartu ülikoolis 2019. a lõpul kaitstud doktoritööst.

„Siis ütles Jeesus kõikidele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta unustagu oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle.” (Lk 9:23) Kui tahad elada Jeesuse Mäejutlust, siis võta oma rist, st armastus päevast päeva ja armasta ka öösel. Võta oma armastus ja ela. Aga armastada saab ainult vaba inimene. Seesmiselt vaba, vaimus vaba, hingelt vaba. Tõde teeb sind vabaks, Jumal teeb sind vabaks. Anna siis ennast tõe kätte, Jumala kätte. Märksõnadeks on siin uus loodu, uuesti sündimine, lapseks saamine, tühjaks saamine ja vaimu vaesus. Ja siis sa saad armastada, sest siis ilmneb armastus, ja sa armastad, nagu seda kirjeldab EELK Kose preester Kerstin Kask meie tänases jutluses kirjakohale 1Jh 3:11–18. „Armastus aga tunneb nii head kui ka kurja, sallib kõiki arvamusi.” Armastuses kaob ära meie igapäevane nuhtlus – dualism. Kaob ära „meie” ja „nemad”.

Vennad ja õed Kristuses, isegi need, kes ei ole Kristuses, sest iga inimene on Kristuses. Kui ma armastan kedagi, aga vihkan või ei salli kedagi teist, siis ma tean, et ma ei armasta. Siis ma tean, et ma pole armastuses ja armastust pole minus. Jumal sallib igat inimest, igat arvamust, igat nõmedust, mis Talle või Tema kohta ütleme. See on ilusasti kirjas, kus öeldakse, et Ta laseb vihma sadada ja päikest paista igale inimesele. Neile, kes ütlevad, et Jumal on meiega, ning neile, kes seda ei ütle. Ära ütle mitte kunagi, et Jumal on sinuga, et sa ei osutuks valetajaks. Ja kui ütled, arvesta, et Jumal on ka nendega.

Head lugemist teile kõigile ja olgu teil kõik hästi sellel saastatud planeedil, mille põhjuseks on meie armastamatus.


Tänases numbris:

Indrek Peedu, Religiooniuurija positsioonist evolutsioonilises religiooniuurimises.

Jürgen Hein, Mõtisklus kristlikest väärtustest.

Kerstin Kask, Julgus rääkida, julgus teha, julgus armastada (1Jh 3: 11-18).

KML: Veebiseminar uurib COVID-19 mõju ja vajadust hingehoidliku toe järele.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama meie platvorm on avatud kaastöödele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English