ISSN 2228-1975
Search

Kuulutus meile ja kuulutus neile (nr 91/ 6.9.2013)

Kristus.Portugal
Foto: Kerstin Kask

 

Ühes Portugali kirikus pildile jäänud imposantne Kristus on sugestiivne. Ükskõik kes tema ette seisab, näeb kannatavas Kristuses kannatuse ületamist, ka otsustavust, millega ta maailma poole pöördub. Muuseas, igaühe poole meie hulgast, oleme siis sama koguduse liikmed, ehkki erinevat päritolu inimesed, või erinevatest kogudustest inimesed, või hoopis kogudusetud inimesed. Kiriku missioon on seda sugestiivset kuulutust lakkamatult edastada. Kõige erinevamatele inimestele. Tõepoolest kõigile!

Rahvusvahelise täiskasvanuhariduse programmi Grundtvig projekti raames ning EELK Usuteaduse Instituudi osalusel viidi valitud EELK kogudustes läbi uuring selle kohta, kuidas eestikeelsed luterlased ja kogudused suhestuvad muukeelsete või teiste konfessioonide inimestega. Uuringust annab tänases Kirik & Teoloogia artiklis ülevaate selle üks korraldajatest Liina Kilemit. Ehkki suurem osa uuringu tulemustest meid ilmselt ei üllata, on siiski esmakordselt võimalik kasutada sotsioloogilisi tulemusi ja järeldusi selle kohta, kas ja kuidas kuulutus jõuab „meieni“ ja „nendeni“.

Sarnaselt on misjoni probleemidest teadlik Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär ja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu pastor Indrek Luide. Ta arutleb tänases arvamusloos mitme meie kristliku elu tahu üle, mida tasub ikka ja jälle meelde tuletada, sest rahul ei saa kirik kirikuna sellega olla. Nii võivad suurlinna mitu piirkonda olla ilma korraliku kirikuhooneta, suurlinna koguduses võib olla palju kuulujaid, aga jumalateenistusel vähe osalejaid. Paratamatult tekib paralleel kiriku ajaloost tuntud vähemuskiriku olukorraga, kuni algkristlasteni välja, kes kogunesid väikeste gruppidena üksteise kodudes.

Tänane Kirik & Teoloogia jutlus EELK Urvaste koguduse õpetajalt ja Võru praostkonna abipraostilt Üllar Salumetsalt tuletab meelde, et muretsemisel ja muretsemisel on vahe. Mure homse pärast pole oluline, hoopis praegusele peame keskenduma ning tähele panema, kui palju on Jumal meie eest niigi hoolt kandnud.

Kui kõnnime täis taevalikku muretust, siis oleme parimaks eeskujuks kõigile neile, kes päevast-päeva meie kõrval, ning suudame märgata ka neid, kellest mõnikord tänaval mööda jalutame ja keda võib-olla tähelegi ei paneks…

 

Tänases numbris:

Liina Kilemit, Valmis uuring EELK koguduste kokkupuudetest muukeelsete ja teiseusulistega.

Indrek Luide, Misjoni väljakutseid tänases Eestis.

Üllar Salumets, Ärge siis muretsege homse pärast! (Mt 6:25–34).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English