ISSN 2228-1975
Search

Jälle kooli! (nr 454/ 21.8.2020)

Vaid mõned nädalad on jäänud kooliaasta alguseni ja nii mõnedki, mitte ainult formaalharidust omandavad õppurid, teevad plaane, mida, kuidas ja kus õppida. Kooliaasta algus puudutab aga palju laiemat hulka inimesi, nii suuri kui väikeseid. Uue õppeaasta künnisel haarab ikka väike ärevus, mis paneb otsima uusi enesearendamise võimalusi.  Ilmuvad koolituspakkumised ja erinevad huviringid annavad endast teada.  Nõnda oleks justkui kaks uue aasta algust, mis võimaldavad või isegi kohustavad millegi uue alustamist.  

Tänases ajakirja Kirik & Teoloogia numbris avaldame ühes saatesõnaga esimese poole Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimusdokumendist, kus käsitletakse vaimulike täiendusõppega seotud küsimusi. Artikkel annab süsteemse ülevaate sellest, mida erinevates kirikutes praegu teoloogilise täiendusõppe raames korraldatakse, otsitakse ühisosa täiendusõppe korraldamise põhimõtetes ning antakse soovitusi selle kvaliteetsemaks läbiviimiseks.  

Arvamusloos vaagib tänane Soome Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Tapio Luoma religiooni ja loodusteaduste suhteid, mis ajast-aega vajavad uuesti läbi- ja ülemõtlemist. Esmakordselt ilmus tekst teoloogia ja loodusteaduste suhteid käsitlevas soome veebiajakirjas Areiopagi 2013. aastal.  

Jutlus pärineb Orenti Kampuse sulest ning kutsub äsjase Eesti taasiseseisvumise päeva tuules mõtlema selle üle, millel õigupoolest põhineb meie riigi iseseisvus. 

Ka lugemine on õppimine, nii et värskendavat õppimist Kirik & Teoloogia värske numbri seltsis! 


Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Täiendusõpe ordinatsiooniga seotud ametis Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas, 1. osa.

Tapio Luoma, Teoloogia ja loodusteadus on andnud üksteisele palju.

Orenti Kampus, Häda! (Ii 38:1–2, 3–7; 42:1, 3).

Ladina-Ameerika kirikud teevad jõupingutusi naistevastase vägivalla tõkestamiseks.

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Pühakirja mõistmine ja usutunnistuste tähendus kirikus“ 21. oktoobril 2020.

Juhtkirja foto: Kerstin Kask


Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English