ISSN 2228-1975
Search

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Pühakirja mõistmine ja usutunnistuste tähendus kirikus“ 21. oktoobril 2020

Kursuse viib läbi EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder.

Koolitusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöölised, teoloogia ja seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised.

Koolituse aluseks on kaks hiljutist väga olulist ja suunda näitavat teksti: Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus „Pühakiri, usutunnistus, kirik“ (2012) ja Luterliku Maailmaliidu uurimusdokument „„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus“ (2016). Need tekstid on valminud üksteist vastastikku täielikult tunnustavate evangeelsete kirikute intensiivse ühistöö tulemusena. Need on väärt lugemine nii suurte kui vähemate kogemustega vaimulikele, aga ka kõigile teistele huvilistele.

Koolituse sisu: Pühakirjaga suhestumine, Pühakirjaga tegelemine, Piibli lugemine ja mõistmine on ühed kesksed kristliku elu tunnusjooned. Need iseloomustavad nii üksikisiku kui osaduse elu. Kuidas mõista Piiblit õigesti? Mida tähendab Pühakirja tõlgendamine vastavuses evangeeliumiga? Kuidas see toimub? Milline on kiriku vastutus Pühakirja tõlgendamisel? Milline on kiriklike usutunnistuste ja õpetusdokumentide ülesanne ja tähtsus? Milline on Pühakirja ja usutunnistuste tähendus kirikute osaduse jaoks – üheskoos kirikuna teenimisele ja tunnistamisele? Millised on tänapäevased piiblitõlgendamisega seotud probleemid? Kuidas suhtuda piiblitõlgendamisega seotud eriarvamustesse nii kirikute sees kui kirikute vahel? Mis tähenduses on Pühakiri ressurss osalemaks kristlaste ja kirikutena ühiskondliku kooselu enesekriitikas, kujundamises ja uuenemises?

Koolitusel osalemise eelduseks on eelnimetatud ca. 20-leheküljeliste eesti keelde tõlgitud tekstide läbitöötamine. Töövorm: Koolituspäev hõlmab 6 temaatilist osa, kus esimese poole moodustab sissejuhatus ja teise poole arutelu nii rühmades kui ühises ringis. 

Koolitus osalustasu on 15 eurot (sisaldab ka lõunasöögi). Registreeruda palume hiljemalt 19.oktoobri keskpäevaks.

Kursus toimub Usuteaduse Instituudi ruumides (Pühavaimu 6, Tallinn) 21. oktoobril 2020 kell 10.00-17.00.

Elektrooniline registreerimisvorm asub siin >>

Info: Kerstin Kask, e-post: Kerstin.Kask@eelk.ee või tel 553 0399

Soovitatud:

English