ISSN 2228-1975
Search

Uks Jumala südamesse (nr 392/ 14.6.2019)

Foto: Urmas Nõmmik

Ülehomme on kolmainupüha, kus keskmes usu tunnistus Jumala tõe avanemisest ja avalikkusest kolmainu Jumalana. Tema ligiolu tõotuses sünnib kristlik elu – elu, mida headel põhjustel võib nimetada ka diakooniaks. Kristlik elu on diakooniline elu. Diakoonia osutab niisiis olemuslikule mõõtmele kiriku olemises.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sarja järjekordne osa on pühendatud väljavõttele Johannese evangeeliumist, mida loetakse ja millele jutlustatakse just käesoleva kirikuaasta kolmainupühal. Kommenteeritakse teksti, selle struktuuri, kirjandusloolist konteksti, ajaloolist konteksti ja paralleeltekste. Veel sisaldab tekstikäsitlus tõlgendusloolisi märkusi ning liturgilisi jt soovitusi. Tekstikäsitluste sari on maiuspala kõigile neile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis.

Käesolevas Kirik & Teoloogia numbris avaldame viimase jao luterlike kirikute üleilmse osaduse – Luterliku Maailmaliidu – uurimusdokumendist, mis on pühendatud diakoonia mõistmisele ja praktikale. Diakoonia konteksti ja diakoonia identiteedi järel jätkub diakoonia praktika käsitlemine. Alateemadeks on diakooniatöö osapooled, diakooniaõpe, diakoonia ja arengutöö, prohvetlik diakoonia, diakoonia ja kuulutus, diakoonia ja diapraktika, diakoonia käitumisjuhendi alusväärtused.

EELK Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja Aivo Prükk süübib jutluses kolmainupüha sõnumisse – sõnumisse, mis osutub sõnumiks, mis ei puuduta üksnes erilisi inimesi erilisel ajal, vaid tõotab muudatust igaühele just selles elus ja selles olukorras, milles ta on.

Nii Tartu kui Tallinna usuteaduskondade akadeemiline õppeaasta on kohe-kohe lõppemas. Seetõttu annab Kirik & Teoloogia ka traditsioonilise ülevaate sellest, kes, mis teemal ja kelle juhendamisel on äsja kaitsnud oma lõputööd. Õnnitlused kõigile lõpetajatele!

Hüva lugemist!


Tänases numbris:

Luterlik Maailmaliit, Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine (3. osa).

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/15: kolmainupüha Jh 3:1–15.

Aivo Prükk, Jumala armastus on meile antud. Jutlus kolmainupühaks (Js 6:1–4).

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid.


Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English