ISSN 2228-1975
Search

Ja Ta tuleb (nr 103/ 29.11.2013)

Foto: Katri Aaslav-Tepandi
Foto: Katri Aaslav-Tepandi

 

Sügistormide kiuste ja koduselt mitmekesise Eestimaa taeva all algab nüüd advendiaeg. Nii nagu selle aja nimetus ütleb, on see tulemise ootuse aeg. Imelik aeg on see, sest ootus meie inimlikus maailmas tähendab ju tavaliselt avatust – me ikka kindlalt ei tea, kas tuleb; ootame ja loodame küll, aga lõplikku kindlust pole. Jumala inimesekssaamise ootus aga on kindel ootus, lausa nii kindel, et maailmas on üldse vähe asju, mis saavad olla nii kindlad. Võib-olla teisi selliseid ei olegi. Ime on see.

Lahkumata eelmises kahes Kirik & Teoloogia numbris ilmunud Rudolf Bultmanni ime-teemalise artikli sõiduveest, arutleb vanameister Toomas Paul tänases artiklis ime üle. Üks asi on reflekteerida imet teoloogiliselt nii, et järgitakse indo-euroopalikku keelekeskkonda, teine asi on küsida ime kohta, võttes abiks keeleteaduse ja soome-ugri keelemaailma. Tulemus võib olla üllatav. Jumala inimesekssaamine avaneb uuest küljest.

Kui juba asjad võivad paista uuest küljest, on see eriti oluline mõista neil, kes loevad Piiblit praegusel ajal ja meie kontekstis. Näiteks võivad nii mõnedki evangeeliumite kirjakohad mõjuda võõristavalt. Näiteks on Kirik & Teoloogia toimetuse liige Jaan Lahe võtnud esimese advendipühapäeva jutluse kirjakohaks Luuka evangeeliumi apokalüptilised pildid 21. peatükist, mis kindlasti meie hästi koolitatud mõistusele ja silmale on võõrad. Aga teisest, uuest küljest vaadatuna nad siiski võivad muutuda omaseks. Sest tahame ju inimestena, et pääsemise kindlus oleks meile omane.

Siinse maailma toimetused ju tihti külvavad ebakindlust. Nii on viimastel nädalatel Eesti lugejate meeli köitnud ning nii palju keerulisi, s.h eetiliselt ja kodaniku-vastutuse jaoks keerulisi küsimusi tekitanud kultuurilehe Sirp ümber toimuv. Ka sellele probleemipuntrale võib vaadata mitmest küljest. Teadlikult endasse vaatama kutsuvat vaatenurka avab tänases Kirik & Teoloogia arvamusloos lavastaja, õppejõud ja teatriteadlane Katri Aaslav-Tepandi. Selle endassevaatamise ja meie tegematajätmiste analüüsi anname lugejatele kaasa advendiaja algusesse, et mõistaksime, milline ime küll meid ootamas on.

 

Tänases numbris:

Toomas Paul, Imeline ime.

Katri Aaslav-Tepandi,  Mea culpa ehk minu süü. Mõtisklusi seoses Sirbiga.

Jaan Lahe, Teie lunastus läheneb. Jutlus 1. advendipühapäevaks (Lk 21:25–28).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

 

Soovitatud:

English